SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
4
8
7
6
8
5
Kinh tế Thứ Ba, 15/05/2018, 21:10

Tình hình doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh

Thời gian qua, tỉnh đã thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp theo quy định hiện hành.


Tính từ năm 2008 đến nay đã có 501 doanh nghiệp đăng ký ngành nghề nông nghiệp với tổng số vốn điều lệ 7.257,3 tỷ đồng, chiếm 31,2% tổng số doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn tỉnh.

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tập trung đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh như: trồng cây công nghiệp; trồng rừng; nuôi trồng phát triển cây dược liệu (Sâm Ngọc Linh, Hồng Đẳng Sâm...); sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (trồng rau, hoa, quả và chăn nuôi gia súc). Tính đến nay, tỉnh đã cấp phép đầu tư cho 88 dự án nông nghiệp (còn hiệu lực) với tổng vốn đăng ký  19.090,18 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại địa bàn các huyện Kon Plông, Ia H’Drai, Sa Thầy và một số dự án tại các huyện Tu Mơ Rông, Đăk Tô, Kon Rẫy.
 
Các chỉ tiêu cơ bản về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nông, lâm nghiệp, thủy sản và công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh:  Vốn sản xuất kinh doanh bình quân năm đạt 5.546,805 tỷ đồng; Giá trị tài sản cố định của các doanh nghiệp đạt 2.040,391 tỷ đồng; Doanh thu thuần sản xuất kinh doanh đạt 1.054,837 tỷ đồng;
 
Đóng góp của khu vực doanh nghiệp trong ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản và công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản: Các doanh nghiệp đã tạo việc làm cho 9.485 lao động với tổng thu nhập 408,912 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thông qua việc liên kết sản xuất với người dân, các doanh nghiệp đã góp phần tạo ra thu nhập và chuyển giao công nghệ sản xuất cho người dân, đặc biệt là quy trình sản suất nông nghiệp sạch, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao.
 
Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp: Năm 2017, khu vực I (Nông - Lâm - Thuỷ sản) của tỉnh Kon Tum đạt 2.668.857,66 triệu đồng (theo giá so sánh năm 2010) chiếm 20,74% tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2017, tăng 5,22% so với năm 2016.
 
Thời gian quan tỉnh đã tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi về thuế, đất đai, tín dụng, nông nghiệp,... của Nhà nước cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp.
 
Cụ thể như chính sách ưu đãi về đất đai: Nhà đầu tư có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư: Nếu được giao đất, cho thuê đất được miễn, giảm tiền sử dụng đất; miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nếu thuê đất, thuê mặt nước của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư thì được hỗ trợ 20% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho 5 năm đầu tiên kể từ khi hoàn thành xây dựng cơ bản; Được áp dụng mức giá thấp nhất của loại đất tương ứng trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum quy định.
 
Chính sách ưu đãi về thuế: Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hưởng mức ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nhà đầu tư có dự án đầu tư mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum được ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
Hỗ trợ đầu tư cơ sở chăn nuôi gia súc có quy mô nuôi tập trung: Nhà đầu tư có dự án đầu tư cơ sở chăn nuôi gia súc có quy mô nuôi tập trung được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
 
Chính sách tín dụng: Chính sách đảm bảo tiền vay: Cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và chủ trang trại được tổ chức tín dụng cho vay không có tài sản bảo đảm theo các mức quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP.
 
Chính sách bảo đảm tiền vay khuyến khích sản xuất nông nghiệp theo mô hình liên kết; Chính sách bảo đảm tiền vay khuyến khích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Chính sách hỗ trợ lãi suất theo Chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP: Các hộ nghèo, các hộ sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp, hợp tác xã, các chủ trang trại đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn các huyện nghèo vay vốn tại các ngân hàng thương mại nhà nước được hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất...
 
Bên cạnh đó, tỉnh đã có Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 ban hành Đề án Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum, trong đó ban hành các chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh như: khuyến khích xây dựng nhà ở cho lao động; hỗ trợ khởi nghiệp doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
 
Hiện nay, tỉnh đang xây dựng Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với các cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh.
 
Trong thời gian tới, tỉnh xác định tiếp tục tăng cường xúc tiến thu hút các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực nông nghiệp theo hướng chọn lọc có chất lượng, giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, phù hợp với định hướng tái cơ cấu nền kinh tế của tỉnh.
 
Tiếp tục phát huy, hiện thực hóa các kết quả bước đầu đã đạt được tại các hội thảo, hội nghị xúc tiến đầu tư; thực hiện các nội dung liên kết giữa các địa phương để đẩy mạnh thu hút dự án đầu tư nước ngoài vào các ngành, lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh, trong đó tập trung lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
 
Tập trung cải thiện môi trường đầu tư thông qua việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tập trung đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư; hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình đầu tư tại tỉnh.
 
Tiếp tục rà soát, lập và phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch ngành, địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu cơ hội đầu tư của nhà đầu tư thuộc lĩnh vực nông nghiệp.
 
Khuyến khích, tạo điều kiện và tăng cường sự liên kết giữa các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài với nhau và với các doanh nghiệp trong nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp.
 
Đa dạng hóa hình thức xúc tiến đầu tư; tăng cường xúc tiến đầu tư thông qua hoạt động đối ngoại, hợp tác với các cơ quan, tổ chức ngoại giao, kinh tế, thương mại của Việt Nam; lấy hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ làm trọng tâm để kêu gọi đầu tư nhằm giảm chi phí và tăng cơ hội tiếp cận thông tin, dự án đầu tư cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp.
 
Xây dựng các chương trình, chính sách để nâng cao năng lực của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh qua đó đáp ứng các yêu cầu hợp tác và hội nhâp quốc tế.
 
Điều chỉnh cơ chế chính sách của địa phương nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, trong đó tập trung vào các chính sách tạo lập quỹ đất sạch cho các doanh nghiệp đầu tư dự án nông nghiệp có quy mô sử dụng đất lớn.
 
Phan Phượng

Số lượt người xem: 329 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm