SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
4
8
7
6
2
5
Kinh tế Thứ Năm, 02/08/2018, 16:10

Xử lý nguồn kinh phí thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn

Ngày 31/7/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2111/UBND-KT hướng dẫn xử lý nguồn kinh phí thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.

 

Đối với kinh phí Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân bổ năm 2018: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện các chế độ, chính sách quy định tại Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 7/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ, theo hướng dẫn tại Văn bản số 61/UBDT-CSDT ngày 22/01/2018 của Ủy ban Dân tộc về việc thực hiện Quyết định 102/2009/QĐ-TTg năm 2018. Kết thúc năm 2018, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổng hợp báo kết quả thực hiện về Ban Dân tộc (chủ trì) để kiểm tra, thẩm định và phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc theo quy định.

Đối với các năm 2019, năm 2020 (các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020): Chấm dứt việc hỗ trợ kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách cho các đối tượng quy định tại Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Giao Sở Tài chính rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giảm trừ dự toán ngay đầu năm 2019, 2020 của các huyện, thành phố kinh phí thực hiện chính sách nêu trên; đồng thời chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ nguồn kinh phí này cho các đơn vị, địa phương thực hiện các chính an sinh xã hội thuộc lĩnh vực đảm bảo xã hội theo đúng hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Văn bản số 8292/BTC-NSNN ngày 12/7/2018 của Bộ Tài chính. Hằng năm (trong giai đoạn 2019 - 2020), giao Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổng hợp nguồn, nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài chính và các Bộ ngành Trung ương liên quan theo quy định./.
 
Thái Sang

Số lượt người xem: 396 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm