SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
2
2
6
7
9
3
Kinh tế Thứ Bảy, 29/09/2018, 17:25

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Ngày 27/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2724/UBND-NNTN về tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên phạm vi cả nước năm 2017; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ: Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của pháp luật hiện hành về khoáng sản, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách pháp luật về khoáng sản; Thông báo số 161/TB-VPCP ngày 24/3/2017 về Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP tại Hội nghị về phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi; Công văn số 904/UBND-HTKT ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh về triển khai Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP và Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý theo quy định đối với hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân, nhất là đối với hành vi gian lận, khai báo sản lượng khoáng sản khai thác không đúng thực tế; khai thác gây tổn thất lớn khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
 
Tổ chức thực hiện tốt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 21/6/2017. Tham mưu cơ quan có thẩm quyền kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, người đứng đầu chính quyền địa phương các cấp khi thiếu trách nhiệm để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép (không có giấy phép) kéo dài mà không xử lý, khai thác trái phép gây hậu quả nghiêm trọng (thất tài lớn tài nguyên khoáng sản, gây ô nhiễm lớn tới môi trường).
 
Ngoài ra, giao các Sở: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp với các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường rà soát các quy hoạch khoáng sản đã phê duyệt thuộc thẩm quyền để sẵn sàng tích hợp nội dung có liên quan trong Quy hoạch tỉnh ngay sau khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành./.
                                                                                      Văn Tín

Số lượt người xem: 672 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm