SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
9
8
7
2
8
0
Kinh tế Thứ Tư, 07/11/2018, 14:35

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Ngày 06/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn 3102/UBND-NNTN về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản (vàng, sét, đá, cát sỏi) trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật hiện hành về khoáng sản, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách pháp luật về khoáng sản; Thông báo số 325/TB-VPCP ngày 25/7/2017, Công văn số 8960/VPCP-NC ngày 19/9/2018, Công văn số 10625/VPCP-NC ngày 02/11/2018 của Văn phòng Chính phủ và Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 05/4/2018, Công văn số 2724/UBND-NNTN ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum; thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản, đất đai, bảo vệ môi trường đến người dân, doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan.       

Các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác phối hợp, nghiêm túc thực hiện quy định về quản lý hoạt động khoáng sản; chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém. Nâng cao trách nhiệm quản lý của UBND cấp xã và phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong hoạt động khai thác khoáng sản, đặc biệt là vàng, sét, đá, cát sỏi. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản nói chung và khai thác vàng, sét, đá, cát sỏi trên địa bàn quản lý; kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm và trách nhiệm người đứng đầu địa phương nếu để xảy ra tình trạng khai thác, lập bến bãi thu mua cát, sỏi trái phép.
 
Giao các đơn vị chủ rừng (các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp, các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, Vườn quốc gia Chư Mom Ray, Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam...): Ngoài chức năng nhiệm vụ được giao về bảo vệ và phát triển rừng, phải có biện pháp ngăn chặn các hoạt động khoáng sản (khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến...) trái phép trong lâm phần mình quản lý theo quy định của pháp luật. Tuyệt đối không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao quản lý, sử dụng để tổ chức khai thác khoáng sản trái phép; kịp thời báo cáo các ngành chức năng xử lý các hành vi vi phạm đến công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản./.
Văn Tín

Số lượt người xem: 331 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm