SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
2
9
0
8
6
3
Kinh tế Thứ Tư, 17/10/2018, 21:35
Quy định giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2018  (13/10)
Ngày 12/10/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 513/QĐ-UBND quy định giá thóc dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2018 trên địa bàn tỉnh.
Ban hành thiết kế mẫu 07 loại công trình thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2018 - 2020  (12/10)
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 ban hành thiết kế mẫu 07 loại công trình thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh.
Quy định đối tượng, mức chi, mức hỗ trợ từ nguồn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới  (12/10)
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 ban hành quy định đối tượng, một số mức chi, mức hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.
Công khai đối với các gói thầu vi phạm thời gian thực hiện hợp đồng  (12/10)
Ngày 11/10/2018, Ủy bản nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2861/UBND-HTKT về việc kiểm tra trách nhiệm, đăng tin trang TTĐT tỉnh đối với các gói thầu vi phạm thời gian thực hiện hợp đồng.
Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án chăn nuôi công nghệ cao  (29/09)
Ngày 28/9/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1022/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án chăn nuôi công nghệ cao của Hợp tác xã Chăn nuôi công nghệ cao.
Đầu tư Dự án nông nghiệp công nghệ cao, trồng dược liệu dưới tán rừng kết hợp du lịch sinh thái  (29/09)
Ngày 28/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1026/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án nông nghiệp công nghệ cao, trồng các loại dược liệu dưới tán rừng kết hợp với du lịch sinh thái để quản lý bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV Nông trại và Du lịch sinh thái Tây Nguyên.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh  (29/09)
Ngày 27/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2724/UBND-NNTN về tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Phê duyệt giá khởi điểm của các điểm mỏ để đấu giá quyền khai thác khoáng sản (đợt 2) trên địa bàn tỉnh  (29/09)
Ngày 27/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1023/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá khởi điểm của 15 điểm mỏ để đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018 (đợt 2).
Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Kon Tum  (29/09)
Ngày 27/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1024/QĐ- UBND về Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế nguy hại theo mô hình cụm trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Ban hành quy định mức khoán lượng nước sạch tiêu thụ làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt  (29/09)
Ngày 28/9/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND về Ban hành quy định mức khoán lượng nước sạch tiêu thụ làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Triển khai các biện pháp ngăn chặn Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào tỉnh Kon Tum  (27/09)
Ngày 27/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2726/UBND-NNTN về thực hiện Công điện số 1194/CĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam.
Thực hiện lộ trình giảm dần, chấm dứt sản xuất gạch xây đất sét nung bằng lò thủ công  (27/09)
Ngày 26/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2703/UBND-HTKT về việc thực hiện lộ trình giảm dần, chấm dứt sản xuất gạch xây đất sét nung bằng lò thủ công.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm