SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
5
2
1
9
3
6
Tin sở ngành - địa phương Thứ Sáu, 21/04/2017, 14:05

Ngành thuế tỉnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Với mục tiêu lấy doanh nghiệp là động lực phát triển của đất nước, những năm qua Chính phủ đã đặc biệt quan tâm và ban hành các Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành và xây dựng Kế hoach hành động, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ trong ngành Tài chính, ngành Thuế.

 

Cùng với những nỗ lực chung của toàn ngành Tài chính, ngành Thuế trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, Cục Thuế tỉnh Kon Tum đã xây dựng và ban hành các Kế hoạch hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết số 19 và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ; Kế hoạch hành động của UBND tỉnh Kon Tum; Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế. Trên cơ sở đó, đã đề ra những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm đạt được các mục tiêu được nêu trong các Nghị quyết số 19 và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ. Với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. 

Thứ nhất, tổ chức hội nghị nghiên cứu, phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức trong ngành Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 328/QĐ-BTC ngày 20/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Quyết định số 200/QĐ-TCT ngày 01/3/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP. Qua đó nêu cao tinh thần trách nhiệm công việc và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của công chức thuế; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính thuế của cơ quan thuế; thực hiện theo cơ chế hành chính phục vụ là chủ yếu thay cho cơ chế hành chính quản lý trước đây.
 
Thứ hai, thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin các doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp chưa thực hiện khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử để tuyên truyền, vận động về lợi ích của người nộp thuế khi thực hiện khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử như: giảm bớt thời gian và chi phí tuân thủ của người nộp thuế; gửi hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế và nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước mọi lúc, mọi nơi …; đồng thời có những giải pháp hỗ trợ kịp thời, phù hợp để duy trì tỷ lệ các doanh nghiệp thực khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử luôn ở mức trên 97%. Thực hiện đăng ký thuế thu nhập cá nhân qua internet, người nộp thuế không phải nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan thuế.
 
Thứ ba, triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử. Theo đó người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế, gửi hồ sơ bổ sung đề nghị hoàn thuế, theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ hoàn thuế của cơ quan thuế và nhận kết quả giải quyết hoàn thuế qua internet với mọi lúc, mọi nơi mà không phải đến cơ quan thuế để nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế, hồ sơ bổ sung đề nghị hoàn thuế và nhận kết quả giải quyết hoàn thuế; từ đó làm giảm bớt thời gian và chi phí tuân thủ của người nộp thuế, công khai minh bạch tiến trình giải quyết hoàn thuế của cơ quan thuế, giảm sự tiếp xúc trực tiếp giữa người nộp thuế với công chức thuế nhằm ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực.
 
Thứ tư, đã ban hành Quyết định số 141/QĐ-CT ngày 14/3/2017, quy định rút ngắn thời hạn giải quyết 10 nhóm công việc, thủ tục hành chính thuế so với thời hạn được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế với mức giảm bình quân trên 30%.
 
Cụ thể, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế bằng văn bản: không quá 07 ngày làm việc (Rút ngắn 03 ngày làm việc, tương ứng giảm 30%); Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế: không quá 03 ngày làm việc (rút ngắn 02 ngày làm việc, tương ứng giảm 40%); Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế: không quá 02 ngày làm việc (Rút ngắn 01 ngày làm việc, tương ứng giảm 33%); Gia hạn nộp thuế: không quá 05 ngày làm việc (rút ngắn 05 ngày làm việc, tương ứng giảm 50%); Nộp dần tiền thuế nợ: không quá 05 ngày làm việc (rút ngắn 05 ngày làm việc, tương ứng giảm 50%); Miễn thuế, giảm thuế (trừ miễn, giảm các khoản thu từ đất thực hiện theo quy định của UBND tỉnh Kon Tum và Thông tư của Bộ Tài chính): không quá 21 ngày (rút ngắn 09 ngày, tương ứng giảm 30%); Hoàn thuế đối với trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau: không quá 30 ngày (rút ngắn 10 ngày, tương ứng giảm 25%); Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng: không quá 03 ngày làm việc (Rút ngắn 02 ngày làm việc, tương ứng giảm 40%); Thông báo sử dụng hoá đơn tự in, đặt in: không quá 03 ngày làm việc (Rút ngắn 02 ngày làm việc, tương ứng giảm 40%); Thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế: không quá 20 làm việc (rút ngắn 10 ngày làm việc, tương ứng giảm 33%).
 
Thứ năm, ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính hàng năm. Các cuộc kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính được lồng ghép với kiểm tra giám sát thực thi công vụ của công chức thuế, trong đó việc kiểm tra tại Bộ phận một cửa tập trung vào công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuế, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuế; công khai địa chỉ phản ánh kiến nghị về hành vi hành chính, thủ tục hành chính thuế. Thu thập, cập nhật Email của người nộp thuế trên dữ liệu đăng ký khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử để thực hiện gửi văn bản tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật thuế đến người nộp thuế.
 
Thứ sáu, thực hiện gửi Phiếu lấy ý kiến người nộp thuế về những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách thuế, về thái độ, phong cách phục vụ, thực thi công vụ của công chức thuế trong quá trình thanh, kiểm tra tại doanh nghiệp, trước và trong các đợt tổ chức hội nghị tập huấn chính sách thuế mới và đối thoại với người nộp thuế nhằm giúp lãnh đạo cơ quan thuế chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế và chấn chỉnh, xây dựng đội ngũ công chức thuế trong sạch, vững mạnh đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Thực hiện đăng tải toàn bộ các văn bản trả lời hỗ trợ của cơ quan thuế lên trang thông tin điện tử của Cục Thuế để người nộp thuế biết và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.
 
Với những nhiệm vụ, giải pháp có tính thiết thực và tích cực như trên cho thấy Cục Thuế tỉnh Kon Tum đã và đang chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế; nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của công chức thuế; minh bạch thông tin trong quản lý thuế của cơ quan thuế nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Người nộp thuế ngày càng hài lòng hơn với các dịch vụ của cơ quan thuế cũng như thái độ và phong cách phục vụ có tính chuyên nghiệp ngày càng cao của công chức thuế./.
 
Quốc Tuấn

Số lượt người xem: 672 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm