SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
0
2
4
5
5
1
Tin sở ngành - địa phương Thứ Năm, 13/09/2018, 14:05

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Thời gian qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, thể hiện sự tri ân, tôn kính, biết ơn và ghi nhớ sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ; từng bước đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ và nhân dân; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, yêu nước đối với các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ...

 

Tuy nhiên, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ vẫn còn hạn chế; số hài cốt liệt sỹ được phát hiện, quy tập còn ít so với thực tế, nhất là số liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Tết Mậu Thân năm 1968 và Chiến dịch Xuân - Hè năm 1972... Chưa huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong việc cung cấp, xác minh thông tin và hỗ trợ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; còn tình trạng phó mặc cho lực lượng chuyên trách. Công tác xác minh danh tính liệt sỹ còn gặp nhiều khó khăn...

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban ban Chỉ thị lãnh đạo việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, theo đó:
 
- Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và các cơ quan thông tấn báo chí, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ;
 
- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ với quyết tâm chính trị cao nhất. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của các các cấp, các ngành, nhất là cựu chiến binh, cựu quân nhân, ban liên lạc truyền thống các đơn vị và Nhân dân trong việc phát hiện, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tổ chức phát động phong trào toàn dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ;
 
- Ưu tiên bố trí nguồn kinh phí của địa phương để hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ theo quy định; kịp thời khen thưởng, động viên đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích cung cấp thông tin, tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tổ chức chu đáo việc giúp đỡ tìm kiếm mộ liệt sĩ quê quán ở các địa phương khác hy sinh tại tỉnh Kon Tum; phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành việc tìm kiếm, quy tập hài cốt số liệt sĩ còn lại đã có thông tin và cơ bản hoàn thành công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vào những năm tiếp theo.
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy:(1) Rà soát, kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của tỉnh (Ban Chỉ đạo 515), các ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cấp huyện để chỉ đạo đến từng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và phát động phong trào rộng rãi trong Nhân dân tích cực cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ và phối hợp tìm kiếm hài cốt liệt sĩ; (2) Chỉ đạo các cấp, các ngành sử dụng hiệu quả trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trong giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Phối hợp tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả kết quả giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị Quân đội; hồ sơ, danh sách, cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ để kết nối thông tin, phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập, nhất là các khu vực có mộ tập thể; lập bản đồ, sơ đồ quy tập hài cốt liệt sĩ theo hướng dẫn của Trung ương. Đồng thời, chủ động thực hiện tốt việc số hóa thông tin mộ liệt sĩ bằng ứng dụng công nghệ thông tin, tích hợp đầy đủ các thông tin về liệt sĩ của tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý. Thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, tạo điều kiện cho thân nhân liệt sĩ và Nhân dân tiếp cận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ nhanh chóng, chính xác. Chỉ đạo chặt chẽ việc lấy mẫu sinh phẩm, di chuyển, bàn giao, an táng hài cốt liệt sĩ bảo đảm trang nghiêm, chu đáo, chặt chẽ và an toàn tuyệt đối; (3) Chỉ đạo tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Công tác đặc biệt các tỉnh Nam Lào, Ban Chuyên trách tỉnh Rat-ta-na-ki-ri (Cam-pu-chia) và chính quyền, nhân dân các tỉnh Bạn đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Cam-pu-chia. Tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong việc cung cấp thông tin về liệt sĩ hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ về các mặt bảo đảm cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Bảo đảm tốt về kinh phí, trang bị, phương tiện và chế độ, chính sách; làm tốt công tác kiểm tra, sơ kết, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.../.
 
Ngọc Định

Số lượt người xem: 225 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm