SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
6
4
8
8
4
8
Tin sở ngành - địa phương Thứ Ba, 26/02/2019, 09:40

Kết quả thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” năm 2018

Trong năm 2018, các cơ quan chức năng của đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” trên địa bàn tỉnh; công tác dạy nghề cho lao động nông thôn trên toàn tỉnh đã đạt được một số kết quả.

 

Về tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm: Các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh đã xây dựng, phát trên nhiều phóng sự, tin bài hoạt động đào tạo. Các địa phương tổ chức các đoàn tuyên truyền chuyên đề và lồng ghép với các chương trình khác, các buổi sinh hoạt về học nghề, việc làm, thu nhập cụ thể với 5.868 lượt người tham gia. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã chủ động phối hợp tuyên truyền, tư vấn cho nhân dân biết thông tin các nội dung liên quan đến ngành nghề đào tạo, hiệu quả sau đào tạo cho người lao động nông thôn biết và nắm được các chính sách của Đảng và Nhà nước.

Về điều tra khảo sát và dự báo nhu cầu học nghề cho lao động nông thôn: Các huyện, thành phố tổ chức 37 lần rà soát, cập nhật, bổ sung và điều chỉnh chỉ tiêu, ngành nghề đào tạo theo yêu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở mỗi địa phương và nhu cầu học nghề của người lao động; thực hiện các buổi tuyên truyền, tư vấn nghề nghiệp và có 3.140 người đăng ký học nghề.
 
Về hỗ trợ lao động nông thôn học nghề: Tổng số lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng là 3.207 người, đạt 97,18% kế hoạch; trong đó số người tốt nghiệp và cấp chứng chỉ là 3.033 lao động đạt 94,57% so với tổng số người học.
 
Bên cạnh đó, các ngành tích cực tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên ngành cũng như lồng ghép với các chương trình khác để kiểm tra công tác thực hiện, triển khai kế hoạch đào tạo nghề đã đề ra; chính quyền cấp xã đã chỉ đạo cho tổ công tác bám sát lớp học, theo dõi về số lượng, thời gian đào tạo, chương trình đào tạo, giám sát kinh phí hỗ trợ cho người học nhằm hạn chế thiếu sót… Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện từ tỉnh đến huyện, xã với tổng số 50 đợt , trong đó cấp tỉnh 03 đợt; cấp huyện, xã có 47 đợt kiểm tra các lớp học nghề thường xuyên trong quá trình đào tạo. Ngoài ra các xã, phường, thị trấn phân công cán bộ phụ trách công tác Văn hóa xã hội thường xuyên theo dõi, giám sát lớp học./.
 
Mỹ Diễm

Số lượt người xem: 115 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm