SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
9
2
3
8
3
7
Tin tức sự kiện Chủ Nhật, 08/01/2017, 10:00

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 12/2016 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Sáng ngày 06/01/2016, dưới sự chủ trì của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa, UBND tỉnh Kon Tum họp phiên thường kỳ tháng 12/2016 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán NSNN năm 2017; phiên họp được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thành phố của tỉnh.

 

Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu UBND tỉnh

Dự phiên họp tại điểm cầu UBND tỉnh, có các đồng chí: A Pớt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thế Hải - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Tuy - Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; các thành viên UBND tỉnh và lãnh đạo các cơ quan liên quan. Dự phiên họp tại điểm cầu các huyện, thành phố có các đồng chí Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cùng lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, thành phố.

Tại phiên họp, UBND tỉnh nghe, thảo luận và cho ý kiến đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và HĐND tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016, chương trình hành động của UBND tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 -2017; Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ngoài ra, các đại biểu cũng thảo luận, góp ý các dự thảo báo cáo, kế hoạch của UBND tỉnh về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; công tác cải cách hành chính, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng năm 2017.
 
Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và HĐND tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016, các đại biểu nhất trí với kết quả: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt tăng 8,06% so với cùng kỳ năm trước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đảm bảo định hướng; thu nhập bình quân đầu người đạt 32,16 triệu đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn ước đạt 1.953,7 tỷ đồng, tổng chi ngân sách ước 5.060 tỷ đồng; đến ngày 20/12/2016, đã giải ngân đạt 63,1% vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2016; chỉ số giá tiêu dùng ước thực hiện tăng 2,47% so với tháng 12 năm trước; các ngành kinh tế mũi nhọn, sản phẩm chủ lực có bước phát triển; công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh; các hoạt động du lịch được quan tâm chỉ đạo; chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên, quy mô trường lớp học được mở rộng, nâng cấp; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động tiếp tục được triển khai tích cực; các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng; đã chủ động triển khai nhiều biện pháp khống chế, ngăn chặn các bệnh truyền nhiễm xuất hiện trên địa bàn tỉnh; kỷ cương, kỷ luật hành chính được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh; quốc phòng, an ninh và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được tiếp tục đẩy mạnh; an toàn giao thông được chỉ đạo tăng cường thực hiện và giảm cả 03 mặt.... Phiên họp đã thảo luận và nhất trí đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2017, cụ thể: Thực hiện các biện pháp góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; Cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; Bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ và tiến bộ, công bằng xã hội; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tăng cường quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại địa phương, hội nhập quốc tế, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển; Tăng cường công tác thông tin truyền thông... cùng với đó là sự phân công trách nhiệm cụ thể, thời gian triển khai, kết quả thực hiện... đối với các cơ quan, địa phương trong tổ chức thực hiện các giải pháp đã đề ra.
 
Về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tại phiên họp, các đại biểu đã chỉ ra những hạn chế và đề ra biện pháp xử lý trong thời gian tới, như: Tập trung đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN, nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho DN, nhà đầu tư trong quá trình đầu tư tại tỉnh và khởi nghiệp; rà soát quỹ đất, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quỹ đất chưa sử dụng để các DN, nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận; các cơ quan, đơn vị quan tâm đầu tư, đổi mới trang thiết bị công nghệ phục vụ giải quyết TTHC tại đơn vị mình; tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong việc xử lý, trao đổi thông tin giữa các cơ quan nhà nước, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử...
 
Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Đức Tuy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương phải bắt tay vào thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra với quyết tâm cao nhất, tập trung thực hiện nhiệm vụ cơ cấu kinh tế gắn với các khâu đột phá; bên cạnh đó, các ngành, địa phương cũng cần phải kịp thời khắc phục những khó khăn, hạn chế để tổ chức đầu tư công có hiệu quả, đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư phát triển hạ tầng...
 
Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp
 
Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải gương mẫu, nâng cao trách nhiệm cá nhân trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị ngay từ những ngày đầu năm 2017; các cơ quan, đơn vị phải làm tốt công tác phối hợp giải quyết công việc có liên quan, sự phối hợp với được phân công cụ thể trách nhiệm cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp gắn với kết quả và thời gian hoàn thành; chủ động sắp xếp, bố trí hợp lý các nguồn lực để triển khai có hiệu quả các mục tiêu đã đề ra. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát, sớm hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm 2016; Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, sẽ thành lập Tổ công tác rà soát, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các cơ quan, địa phương, qua đó sẽ có đánh giá, chấn chỉnh và quy trách nhiệm cá nhân của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. Về chương trình đón Tết, vui xuân cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương trên tinh thần khẩn trương phải rà soát, bố trí nguồn lực để đảm bảo Tết cho người nghèo, đối tượng chính sách; bên cạnh đó, cũng phải tập trung công tác phòng chống rét, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến; đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan, các cấp quan tâm đến công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Nhân dân..../.
 
Tin, ảnh: Thái Ninh

Số lượt người xem: 1095 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm