SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
9
6
5
8
3
4
Tin tức sự kiện Chủ Nhật, 08/01/2017, 11:45

Những chỉ đạo trọng tâm của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 03/01 đến 06/01/2017

 
(kontum.gov.vn): Thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân; tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; triển khai Quy chế quản lý rừng sản xuất; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; lập kế hoạch thu quỹ phòng, chống thiên tai; bàn giao nhiệm vụ quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi; tăng cường công tác phòng, chống rét trên địa bàn tỉnh... là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 03/01 đến 06/01/2017.
 
 
1. Thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân: Triển khai các nội dung do BCS Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh ký kết với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân giai đoạn 2016-2021; UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác tham mưu UBND tỉnh trong triển khai thực hiện Chương trình, Quy chế; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở và các quy định về dân vận chính quyền; chủ động cung cấp thông tin cơ bản của các chương trình, đề án, dự án, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để phục vụ công tác tuyên truyền; khi tham mưu những chủ trương, chính sách, pháp luật đều phải gắn với quyền lợi của Nhân dân, phải lấy ý kiến của Nhân dân, hạn chế thấp nhất những bức xúc của dư luận và Nhân dân….
 
2. Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm: Trước những hạn chế trong công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh thời gian qua, tại phiên thứ hai - BCĐ liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định công tác thông tin tuyên truyền về ATTP là nhiệm vụ chính trị quan trọng và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phải được thực hiện thường xuyên, rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở; nêu cao trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thực hiện; nội dung tuyên truyền đảm bảo các thông tin về chủ trương, chính sách liên quan đến ATTP, về những vụ việc vi phạm đã được xử lý, về những mô hình hay và cách làm tốt... Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã được xác định trong chương trình công tác, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm ATTP trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân năm 2017; tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP, tạo chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm ATTP; thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân năm 2017, tập trung kiểm tra các sản phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết…. Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin tuyên truyền để thực hiện thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng các cơ sở chấp hành tốt các quy định của pháp luật về ATTP và các cơ sở không bảo đảm ATTP, giúp người tiêu dùng biết cách lựa chọn và phòng tránh các loại thực phẩm không bảo đảm…. UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phối hợp với lực lượng chức năng đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn tỉnh; thông báo kịp thời cho các cơ quan chức năng khi phát hiện cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có hành vi vi phạm về ATTP.
 
3. Triển khai Quy chế quản lý rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh: Thực hiện Quyết định số 49/2016/QĐ-TTg ngày 01/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp huyện, xã theo quy định; xây dựng và tổ chức thực hiện phương án giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dân cư thôn đối với toàn bộ diện tích rừng sản xuất là rừng tự nhiên đang do UBND xã quản lý (trong đó ưu tiên giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dân cư sống tại chỗ để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng, nâng cao đời sống của người dân sống gần rừng). Giao Sở Nông nghiệp - PTNT, khẩn trương xây dựng phương án triển khai thí điểm việc giao đất, giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dân cư thôn; điều chỉnh, bổ sung bộ TTHC liên quan theo quy định; hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, các đơn vị chủ rừng là tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng; theo dõi, giám sát các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện việc khai thác gỗ thuộc rừng sản xuất phục vụ nhu cầu thiết yếu tại chỗ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; chỉ đạo Chi cục kiểm lâm phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra, giải quyết các tranh chấp và xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, phát triển và sử dụng rừng theo quy định của pháp luật. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường không tham mưu chuyển mục đích sử dụng đối với diện tích rừng tự nhiên sang mục đích khác (trừ các dự án an ninh - quốc phòng hoặc các dự án trọng điểm được Thủ tướng Chính phủ đồng ý). Yêu cầu các đơn vị chủ rừng chủ động xây dựng phương án và tổ chức quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng, kiểm tra, giám sát theo phương án quản lý rừng bền vững; triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng và các hoạt động liên quan đến rừng sản xuất theo quy định.
 
4. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường: Để tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, UBND yêu cầu các Sở ngành chức năng, các đơn vị thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn và lĩnh vực quản lý tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND tỉnh về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả  trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; tăng cường công tác chỉ đạo, chủ động tổ chức lực lượng, triển khai các biện pháp để kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn hiệu quả hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Giao Sở Công Thương, chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; phối hợp với các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác đấu tranh ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm...; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật theo quy định (trong đó, chú ý kiểm tra, giám sát chặt chẽ các đơn vị, doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017); phối hợp với các cơ quan liên quan thông tin đầy đủ và kịp thời về thị trường, giá cả, các chính sách bình ổn thị trường, quản lý an toàn thực phẩm của nhà nước, thông tin các điểm bán hàng bình ổn và thực phẩm an toàn cho người dân địa phương; tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; kiểm soát các thông tin thất thiệt có thể gây bất ổn thị trường. Giao Sở Tài chính, theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả thị trường trước, trong và sau Tết, đặc biệt đối với những hàng hóa, dịch vụ đáp ứng trực tiếp nhu cầu tiêu dùng Tết của người dân trên địa bàn để kịp thời có biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp luật; tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, thuế, phí, lệ phí trên địa bàn; giám sát chặt chẽ việc kê khai giá của doanh nghiệp; kiểm soát chặt chẽ yếu tố hình thành giá và việc xác định giá bán đối với mặt hàng thiết yếu, mặt hàng bình ổn giá, mặt hàng thuộc danh mục kê khai giá...
 
5. Lập kế hoạch thu quỹ phòng, chống thiên tai năm 2017: Để thực hiện tốt công tác thu Quỹ phòng chống thiên tai năm 2017, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc lập kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2017 trên địa bàn tỉnh theo quy định; yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh thực hiện việc lập kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai của đơn vị mình theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
6. Bàn giao nhiệm vụ quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi: Thực hiện hướng dẫn của Bộ Công Thương, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính khẩn trương tổ chức việc bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ quản lý giá sữa và sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em dưới 06 tuổi từ Sở Tài Chính về Sở Công Thương (bao gồm danh mục mặt hàng, đối tượng kê khai, đăng ký giá...) để thực hiện nhiệm vụ theo quy định mới về quản lý giá. Đồng thời, yêu cầu Sở Công Thương chủ động bố trí, sắp xếp nhân lực đảm bảo về chuyên môn nghiệp vụ để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.
 
7. Tăng cường công tác phòng, chống rét trên địa bàn tỉnh: Trước tình hình một số địa phương của tỉnh đang có rét đậm, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo bố trí đủ cơ số thuốc cấp cứu, giường bệnh, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện cấp cứu để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu thường gặp do thời tiết rét lạnh hoặc thời tiết thay đổi bất thường gây ra đối với Nhân dân; giám sát chặt chẽ việc thực hiện phòng chống rét và tình hình sức khoẻ của Nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với các địa bàn có thời tiết lạnh như Kon Plông, Tu Mơ Rông và Đăk Glei; các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền vận động, xã hội hóa hỗ trợ người dân quần áo ấm, chăn ấm…
 
Cùng với đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp - PTNT và UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm công tác hỗ trợ chống rét theo các chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thời tiết gây ra. Đối với huyện Kon Plông, kiểm tra thông tin về thiệt hại trên đàn gia súc tại địa phương do ảnh hưởng của thời tiết rét lạnh vừa qua; chủ động thực hiện các biện pháp khắc phục, hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại (nếu có); chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương, UBND các xã hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho đàn gia súc tại địa phương, đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra do thời tiết rét lạnh.... 

Thái Ninh


Số lượt người xem: 1027 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm