SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
9
6
5
7
5
1
Tin tức sự kiện Thứ Bảy, 18/03/2017, 10:20

Những chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 13/3 đến 17/3/2017

(kontum.gov.vn): Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên; Công bố TTHC đã chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng “cánh đồng lớn” thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2017 - 2020 và đến năm 2025; Tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức tác hại các hoạt động phát tán, nuôi trồng các loài ngoại lai xâm hại; Chỉ đạo về hoạt động kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh… là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 13/3 đến 17/3/2017.

1. Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên: Tại Công văn số 677/UBND-TH ngày 16/3/2017, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực quản lý nhà nước (QLNN) về công tác thanh niên năm 2017, cụ thể: (1) Tiếp tục tổ chức thực hiệnNghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ và Kế hoạch 1617/KH-UBND ngày 18/7/2016 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2016-2020; (2) Tiếp tục triển khai các Dự án, Đề án của thanh niên tình nguyện trên địa bàn tỉnh và thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên tình nguyện theo Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; (3) Giải quyết chế độ đối với cựu thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến (theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ); (4) Tổ chức, kiểm tra đánh giá việc thực hiện chính sách đối với thanh niên theo phân cấp thẩm quyền quản lý; (5) Tổ chức tập huấn, kỹ năng nghiệp quản lý Nhà nước về thanh niên cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh niên và Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ công chức trẻ cấp xã giai đoạn 2014-2020 theo Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Công bố TTHC đã chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh: Tiếp tục triển khai công tác kiểm soát TTHC ở địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 công bố các TTHC đã chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum. Theo đó, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum là 44 thủ tục; quyết định cũng công bố danh mục các TTHC bị thay thế, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum với 20 thủ tục. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 27/02/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum.

3. Phấn đấu đến năm 2020, các địa phương của tỉnh cơ bản hoàn thành việc dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệpĐó là một trong những mục tiêu cụ thể của Kế hoạch dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng “cánh đồng lớn” thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC) giai đoạn 2017 - 2020 và đến năm 2025 tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh. Theo đó, phấn đấu đến năm 2020 các địa phương của tỉnh cơ bản hoàn thành việc dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp; các huyện có Khu, vùng nông nghiệp ứng dụng CNC hoàn thành tích tụ đất nông nghiệp cho doanh nghiệp thuê; đồng thời khuyến khích triển khai thực hiện mạnh mẽ, sâu rộng tại những vùng thuận lợi, những sản phẩm có lợi thế của từng vùng; đến năm 2025, có 10/10 huyện, thành phố triển khai thực hiện đồng bộ việc tích tụ đất nông nghiệp để phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC; hình thành nhóm hộ, Tổ hợp tác, Hợp tác xã sản xuất áp dụng một cách đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng CNC từ giống, canh tác, cơ giới hoá, quản lý; hình thành chuỗi sản xuất hợp lý, tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường, tạo ra sản phẩm an toàn với giá trị cao là tiền đề cho một nền nông nghiệp hiện đại, phát triển bền vững. Kế hoạch đề ra 3 nội dung và 04 nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thắng lợi mục tiêu kế hoạch.

4. Tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức tác hại các hoạt động phát tán, nuôi trồng các loài ngoại lai xâm hại:Để nâng cao nhận thức của cộng đồng nhằm hạn chế các hoạt động phát tán, nuôi trồng các loài ngoại lai xâm hại và có nguy cơ xâm hại ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh ban hành Công văn số 645/UBND-NNTN ngày 13/3/2017 giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý các loài ngoại lai xâm hại và loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại trên địa bàn các huyện, thành phố. Phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về các tác hại của loài ngoại lai xâm hại đối với môi trường và đa dạng sinh học và không thực hiện các hành vi nuôi, trồng, phát tán, phóng sinh loại ngoại lai xâm hại và loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại trái với quy định của pháp luật.

5. Chỉ đạo về hoạt động kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh: Từ thông tin phản ánh về việc tại khu vực đồi Sao Mai (xã Hòa Bình, TP Kon Tum) có 02 Tổ kiểm tra tải trọng xe (một tổ do lực lượng Thanh tra giao thông thực hiện tại Trạm cân số 54 và một tổ do lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh thực hiện), UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo Cảnh sát giao thông tỉnh tạm dừng thực hiện kiểm tra tải trọng xe tại khu vực đồi Sao Mai tránh tình trạng chồng chéo trong quá trình thực thi nhiệm vụ giữa các lực lượng chức năng của tỉnh; giao liên ngành Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh làm việc để thống nhất và xây dựng kế hoạch phối hợp giữa lực lượng Thanh tra giao thông và Cảnh sát giao thông trong quá trình thực thi nhiệm vụ kiểm trả tải trọng xe trên địa bàn tỉnh./.

Thái Ninh

Số lượt người xem: 1725 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm