SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
9
2
3
8
9
6
Tin tức sự kiện Thứ Năm, 20/04/2017, 21:10

Quán triệt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

Chiều 20/4, Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt, hướng dẫn triển khai Kế hoạch 31-KH/TU ngày 04-4-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 và chuyên đề năm 2017.

 

 Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh

Dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có các đồng chí: Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; A Pớt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy các khóa đang sinh sống trên địa bàn thành phố Kon Tum; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày Hướng dẫn số 21-HD/BTGTU ngày 14-4-2017 hướng dẫn một số nội dung triển khai thực hiện Kế hoạch 31-KH/TU ngày 04-4-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 và chuyên đề năm 2017.

Theo hướng dẫn, kế hoạch sẽ tập trung vào một số nội dung như: Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện chuyên đề năm 2017; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị và đoàn thể, trở thành công việc thường xuyên, thực chất với các hình thức thích hợp; xây dựng, biểu dương và nhân rộng các mô hình hiệu quả, gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 

 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Y Mửi nhấn mạnh: Để triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2017, đề nghị các đại biểu dự Hội nghị ở các điểm cầu phải tập trung học tập, nghiên cứu nghiêm túc, đảm bảo tiếp thu đầy đủ, nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, tư tưởng chỉ đạo của nội dung chuyên đề để tự liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo phù hợp, thiết thực, hiệu quả; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 04-4-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 tại địa phương, đơn vị mình công tác.
 
Tin, ảnh: Dương Nương

Ngày 04-4-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch 31-KH/TU về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 với mục đích đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành hoạt động thực chất, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao nhận thức của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh; đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2017 "Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa", với các nội dung:

Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện chuyên đề 2017; lựa chọn một số nội dung trọng tâm, đột phá, vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để tập trung chỉ đạo giải quyết tạo sự chuyển biến rõ nét trong năm 2017; giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết.

Số lượt người xem: 1467 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm