SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
2
2
6
5
4
5
Tin tức sự kiện Thứ Tư, 10/10/2018, 11:15

Bế mạc Hội nghị lần thứ mười ba BCH Đảng bộ tỉnh khoá XV

Sau 01 ngày làm việc khẩn trương, tích cực, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

 


Các đại biểu tham dự Hội nghị
 
Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, có trách nhiệm vào các văn bản trình Hội nghị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia xác đáng và nghiêm túc giải trình những vấn đề còn ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao và đã thông qua các văn bản trình Hội nghị.
 
Ban Chấp hành thống nhất nhận định năm 2018, mặc dùtình hình kinh tế trong nước và thế giới, khu vực tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo sát sao của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự điều hành quyết liệt của chính quyền và tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, Nhân dân và các doanh nghiệp, chúng ta đã triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 và đã đạt được một số kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực.
 
Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 13.443 tỷ đồng, tăng 9,28% so với năm trước và vượt kế hoạch đề ra. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 34,77 triệu đồng năm 2017 lên 37,49 triệu đồng. Tổng thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn ước đạt 2.436,6 tỷ đồng, đạt 112,2% dự toán. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục có bước phát triển tích cực; công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững.
 

Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Dự báo trong năm 2019, tình hình kinh tế trong nước và của tỉnh vẫn còn rất nhiều khó khăn, thời tiết, thiên tai diễn biến khó lường. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành phải nỗ lực hơn nữa, tập trung mọi nguồn lực để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra, quyết tâm phấn đấu đạt ở mức cao nhất có thể.
 
Trong đó, tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là phát triển hạ tầng đô thị, các khu đô thị mới kết hợp dịch vụ; quy hoạch, xây dựng khu công nghiệp-dịch vụ-đô thị. Phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; hình thành và phát triển lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đầu tư phát triển các loại cây dược liệu, nhất là dược liệu dưới tán rừng, gắn với chế biến; có chiến lược đầu tư phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum; đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
 
Qua hơn 02 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy khóa XV “về giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020” đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Tỉnh ủy; dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, điều hành của UBND tỉnh, các cấp, các ngành đã tổ chức quán triệt và tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra và đạt được nhiều kết quả nhất định.
 
Việc triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo đã tạo điều kiện, cơ hội cho người dân khu vực nông thôn được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng sống. Kinh tế xã hội ở vùng sâu, vùng xa đã có bước phát triển; tỷ lệ hộ nghèo, thất nghiệp, thiếu việc làm và các tệ nạn xã hội giảm dần; bình quân tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,56%/năm (đạt 101,71%) so với kế hoạch; trong 3 năm tổng số hộ thoát nghèo toàn tỉnh là 10.519 hộ; trình độ dân trí, chất lượng nguồn lao động được nâng cao; chính trị, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
 
Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các đồng chí Tỉnh uỷ viên và lãnh đạo các địa phương, đơn vị cần tập trung chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân về công tác giảm nghèo, kiên quyết khắc phục tình trạng tái nghèo hoặc phát sinh hộ nghèo mới; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên của các hộ nghèo.
 
Ngoài ra, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo, nhất là ở các xã nghèo, các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số cao. Gắn kết thực hiện Đề án giảm nghèo với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy chế phối hợp về thực hiện chính sách, dự án, chương trình giảm nghèo; bảo đảm sử dụng đúng nguồn kinh phí đầu tư vùng nghèo, hỗ trợ hộ nghèo.
 
Đồng thời, thực hiện tốt việc lồng ghép nguồn lực các chính sách có cùng mục tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo thuộc các lĩnh vực bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, dễ theo dõi, dễ thực hiện; trong đó tập trung vào 3 nhóm chính sách: Hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ về lao động-việc làm, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo; hỗ trợ hiệu quả cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, ưu tiên cho các dịch vụ gắn với tiêu chí đa chiều như y tế, giáo dục và đào tạo, nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường, thông tin và truyền thông; phát triển hạ tầng các vùng khó khăn, vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao, ưu tiên phát triển hạ tầng thiết yếu như giao thông, trường học, trạm y tế, thủy lợi nhỏ và nước sinh hoạt.
 
Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, để các nội dung thông qua tại Hội nghị này được tổ chức thực hiện có kết quả, đề nghị các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, đồng lòng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung Tỉnh ủy đã quyết định, bảo đảm đạt hiệu quả cao nhất.
 
Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng thống nhất nội dung bổ sung, chỉnh sửa sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh tập I (1930-1975) và tái bản lần thứ hai tập sách trên. Giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo rà soát, hoàn chỉnh và sớm ban hành./.
 
Tin, ảnh: Dương Nương

Số lượt người xem: 510 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm