SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
9
8
7
4
6
1
Tin tức sự kiện Thứ Sáu, 09/11/2018, 19:35

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum thảo luận về Dự án Luật Trồng trọt

Tại phiên họp sáng ngày 09/11/2018, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Trồng trọt. Tại phiên thảo luận, đại biểu Quốc hội A Pớt - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum phát biểu tham gia một số nội dung.
 

Đại biểu A Pớt phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận

Thứ nhất, tại các khoản 6, khoản 7 Điều 2 của dự thảo Luật giải thích về “cây hàng năm”, “cây trồng lâu năm” chưa bao quát đầy đủ các loại cây trồng trên thực tế, cụ thể như cây Dược liệu sâm Ngọc Linh của tỉnh Kon Tum chỉ gieo trồng một lần nhưng sinh trưởng nhiều năm, thu hoạch một lần rồi phải gieo trồng lại, không thu hoạch trong nhiều năm. Như vậy xếp cây sâm Ngọc Linh vào loại cây nào, đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ thêm quy định này.

Thứ hai, Dự thảo Luật quy định về vùng chuyên canh hàng hóa tập trung cao, hướng tới sản xuất nông nghiệp hiện đại ứng dụng công nghệ cao. Tuy nhiên, các quy định này cần cụ thể hơn cho phù hợp với vùng miền núi, vùng cao, vốn có độ dốc cao, địa hình chia cắt và rừng, cần có những quy định cụ thể về vấn đề phát triển nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao nhằm tránh tình trạng phát triển phong trào. Đồng thời phù hợp với điều kiện tự nhiên, nguồn nhân lực của từng vùng như vùng miền núi, vùng cao.

Thứ ba, Dự thảo Luật đã có một chương quy định “Về Quản lý phân bón”, nhưng hiện nay tình trạng kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tràn lan đang làm tăng thêm tính nghiêm trọng của vấn đề ô nhiễm môi trường và không an toàn, đảm bảo vệ sinh thực phẩm trong sản phẩm cây trồng. Vì vậy đề nghị cần bổ sung vào dự thảo Luật  những vấn đề cơ bản, có tính nguyên tắc về vấn đề kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, làm cơ sở cho việc hoàn thiện pháp luật về bảo vệ thực vật. Đồng thời bổ sung thêm nội dung phòng, chống dịch bệnh trong quá trình canh tác.

Thứ tư, Thống nhất các quy định tại Điều 4 của dự thảo Luật về Chiến lược phát triển trồng trọt bao gồm, phải phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và chiến lược phát triển nông nghiệp, phát triển nông thôn; xác định quan điểm, nguyên tắc chỉ đạo, tầm nhìn, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển trồng trọt cho từng vùng và trên phạm vi toàn quốc; trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc xây dựng, trình Chiến lược phát triển trồng trọt. Tuy nhiên, đề nghị cần xác định vai trò, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp với vị trí là cơ quan quản lý hành chính nhà nước trên một vùng lãnh thổ trong chiến lược lược phát trồng trọt của cả nước. Mặt khác, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược chung cho cả nước, trong khi mỗi địa phương lại có đặc thù riêng về điều kiện tự nhiên và nguồn lực. Vì vậy, đề nghị bổ sung vào Điều 4 một khoản với nội dung: Ủy ban nhân dân các cấp căn cứ vào chiến lược phát triển trồng trọt của cấp trên và điều kiện đặc thù, điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý về kinh tế - xã hội của địa phương xây dựng chiến lược kế hoạch phát triển trồng trọt để thực hiện.

Thứ năm, trong thời gian qua, sản xuất nông nghiệp của Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, đảm bảo lương thực cho tiêu dùng trong nước. Đồng thời, cũng có một lượng lớn lương thực để xuất khẩu. Tuy nhiên, vấn đề an ninh lương thực phải được đặt ra bởi vì vấn đề an ninh lương thực không chỉ đặt cho mỗi quốc gia mà còn là vấn đề toàn cầu trong bối cảnh diện tích lúa nước đang dần thu hẹp do quá trình đô thị hóa và chuyển dịch theo kinh tế sang công nghiệp dịch vụ như hiện nay. Vì vậy, đề nghị bổ sung vào Điều 5 một số Chính sách của Nhà nước về trồng trọt gồm chính sách đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia, chính sách bảo tồn duy trì khai thác các nguồn gen quý hiếm, nhất là nguồn gen của các giống cây trồng bản địa chưa được bảo tồn và phát triển.

Thứ sáu, về sản phẩm nông nghiệp nước ta nói chung và sản phẩm trồng trọt nói riêng, hiện nay luôn ở tình trạng bị đọng về thị trường tiêu thụ nên tình cảnh được mùa mất giá, được giá mất mùa vẫn diễn ra như một chu kỳ và chúng ta chưa khắc phục được. Đề nghị thêm vào Điều 7 các khoản quy định về chiến lược thị trường, tạo thị trường cho nông sản miền núi, vùng cao trong đó có Tây Nguyên để đồng bào dân tộc thiểu số vùng này tham gia thực chất vào chuỗi giá trị của sản phẩm cây trồng.

Tống Quang Vinh


Số lượt người xem: 286 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm