SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
2
2
6
4
8
8
Tin tức sự kiện Thứ Năm, 06/12/2018, 19:15

UBND tỉnh giải trình ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh

Chiều 06/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn đã giải trình ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh về các nội dung UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XI.

 Có ý kiến đề nghị: UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ cho người đồng bào dân tộc thiểu số khi thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thành phố Kon Tum.
 
* UBND tỉnh báo cáo làm rõ như sau: Hiện nay tỉnh đã ban hành cơ chế hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh (Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh), trong đó đã có nội dung ưu tiên các thôn người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh không phải tham gia đóng góp kinh phí khi xây dựng các công trình cũng như khi tham gia nhân công xây dựng thì sẽ được Nhà nước trả tiền công, góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân (trong đó có thành phố Kon Tum). Ngoài ra, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng hợp, các chỉ tiêu, tiêu chí đều có liên quan Chương trình, chính sách khác, do đó khi thực hiện các chỉ tiêu tại vùng người đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được lồng ghép thực hiện các chính sách hiện hành theo mục tiêu của từng chương trình, chính sách có liên quan. Do đó đề nghị không ban hành thêm chính sách riêng mà thực hiện theo chính sách hiện hành.
 
Có ý kiến đề nghị: Theo báo cáo của UBND tỉnh hiện nay có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã đạt từ 15-18 tiêu chí và dự kiến hết năm 2018 có thêm 6 xã đạt chuẩn NTM và nâng tổng số xã lên thành 19 xã đạt chuẩn NTM. Cần xem lại số liệu này có đúng chưa?
 
* UBND tỉnh báo cáo làm rõ như sau: Tại thời điểm xây dựng báo cáo, trong 06 xã phấn đất đạt chuẩn xã NTM có 02 xã có số tiêu chí đạt chuẩn dưới 15 tiêu chí là xã Kon Đào 12 tiêu chí, xã Tân Lập 14 tiêu chí. Tuy nhiên các tiêu chí này hiện nay đã và đang được các địa phương tập trung đầu tư, hỗ trợ triển khai thực hiện, nhất là các tiêu chí thu nhập. Do vậy cần quyết tâm phấn đấu để đạt chuẩn vào cuối năm 2018.
 
Có ý kiến đề nghị: Công tác quản lý bảo vệ rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với địa bàn các xã, thị trấn có rừng nhưng diện tích do các chủ rừng quản lý sử dụng, đề nghị UBND tỉnh có cơ chế bố trí kinh phí cho các xã, thị trấn nói trên để chủ động trong việc quản lý nhà nước về quản lý bảo vệ rừng vì trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng thuộc UBND các xã, thị trấn.
 
* UBND tỉnh báo cáo làm rõ như sau: Đối với nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng đối tượng thụ hưởng là các chủ rừng (bao gồm UBND cấp xã và các công ty, ban quản lý rừng) có lưu vực được chi trả, trong thời gian qua UBND tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh khoán quản lý bảo vệ rừng cho các hộ dân và cộng đồng dân cư.
 
Đối với các xã có diện tích rừng không nằm trong lưu vực chi trả dịch vụ môi trường rừng, Trung ương và tỉnh đã bố trí kinh phí từ ngân sách để hỗ trợ. Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh khoán quản lý bảo vệ rừng cho các hộ dân và cộng đồng dân cư để thụ hưởng chính sách này, cải thiện sinh kế cho người dân sống gần rừng.
 
Có ý kiến cho rằng: Giai đoạn 2016 - 2020 có ít nhất 28 Tiến sĩ (kể cả trong nước và nước ngoài) là cao so với tình hình thực tế của địa phương hiện nay. Đề nghị UBND tỉnh làm rõ tính khả thi đối với chỉ tiêu này.
 
* UBND tỉnh báo cáo làm rõ như sau: Chỉ tiêu đề ra giai đoạn 2016 - 2020 có ít nhất 28 Tiến sĩ là chỉ tiêu được xác định tại Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND ngày 19/7/2010 của HĐND tỉnh. Theo báo cáo tổng hợp của các đơn vị, trong 02 năm 2016 và 2017 các đơn vị, địa phương đã cử đi đào tạo được 10/28tiến sĩ bằng nguồn kinh phí tự túc hoặc các nguồn xã hội hóa (không dùng nguồn từ ngân sách). UBND tỉnh đề nghị giữ nguyên chỉ tiêu trên để thực hiện, làm cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo và đánh giá khi hết giai đoạn vào năm 2020.
 
 Một số ý kiến qua thảo luận của các Tổ đại biểu còn phân vân về chủ trương thí điểm bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.
 
* UBND tỉnh xin báo cáo làm rõ, cung cấp thêm một số thông tin như sau:
 
Hiện nay Quốc hội đang xem xét thông qua Luật Công an nhân dân (sửa đổi), trong đó quy định sẽ xây dựng lực lượng công an xã chính quy và dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/07/2019. Trong quá trình chờ các văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi và có hiệu lực thi hành (phạm vi cả nước), trung ương đã có chủ trương thí điểm bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã trên địa bàn toàn tỉnh Kon Tum và sẽ triển khai trên phạm vi toàn quốc khi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan có hiệu lực thi hành (nội dung này đã được UBND tỉnh đã trình bày tại các tờ trình). Đây là một thuận lợi vì trong quá trình triển khai thí điểm sẽ được các Bộ ngành, đặc biệt là Bộ Công an hỗ trợ và phối hợp thực hiện.
 
Để triển khai chủ trương trên, tại kỳ họp này UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết bổ sung khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 "Về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố” và Nghị quyết Về thí điểm bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Đây là hai Nghị quyết quan trọng, làm cơ sở cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương trên.
 
Nhiều đại biểu quan tâm cần phải có lộ trình, phương án cụ thể để sắp xếp các chức danh công an xã không phải là công an chính quy (gồm Trưởng công an xã, Phó trưởng Công an xã, Công an viên thường trực), nội dung này ngay sau khi có chủ trương thí điểm, UBND tỉnh đã có Văn bản số 2957/UBND-TH ngày 24/10/2018 chỉ đạo UBND các huyện, thành phố xây dựng phương án báo cáo Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy Kon Tum cho ý kiến và thống nhất với Đảng ủy Công an tỉnh trước khi thực hiện, trong đó công chức xã và những người hoạt động không chuyên trách đang đảm nhiệm các chức danh công an xã sẽ được ưu tiên sắp xếp, phân công công tác khác trong tổng số công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách.
 
Ngay sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết, UBND tỉnh sẽ có chỉ đạo và hướng dẫn cụ thể để các địa phương triển khai thực hiện.

 Trà Trí (Tổng hợp) 


Số lượt người xem: 293 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm