SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
2
6
5
4
5
8
Tin tức sự kiện Chủ Nhật, 03/02/2019, 10:55

Chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nổi bật từ ngày 28/01-01/02/2019

(kontum.gov.vn): Quy chế phối hợp trong thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh đa cấp; Nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm tháng 02 năm 2019; Triển khai phổ biến pháp luật dịp Tết Kỷ Hợi 2019; Thực hiện các giải pháp phòng, ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Rà soát, xử lý khiếu kiện đối với các dự án rác thải; Tăng cường quản lý về lĩnh vực khai thác cát, sỏi; Đẩy mạnh kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại; Tiếp nhận và phân bổ gạo cho nhân dân dịp Tết nguyên đán 2019; Chấn chỉnh tình trạng nợ đọng các chế độ bảo hiểm bắt buộc... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 28/01 đến 01/02/2019.

 


Ảnh minh họa

 1. Quy chế phối hợp trong thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh đa cấp:

Thực hiện các quy định của pháp luật, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Quy chế kèm theo Quyết định gồm 03 chương với 23 điều; Quy định trách nhiệm quản lý, nguyên tắc, nội dung, phương thức phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Quy chế này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh đa cấp; doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp; tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Về nội dung phối hợp: (1) Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định; (2) Cung cấp, trao đổi thông tin, báo cáo giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; phổ biến, tuyên truyền pháp luật đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các doanh nghiệp, cá nhân tham gia bán hàng đa cấp, người dân trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện; (3) Tham mưu, tổ chức thực hiện các quy định, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh; đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; (4) Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp và thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận, nội dung quảng cáo sản phẩm tại hội nghị, hội thảo; xác nhận nội dung liên quan đến công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, tiêu chuẩn, đo lường chất lượng, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, hóa đơn chứng từ và các nội dung khác liên quan theo quy định của pháp luật.

Quyết định này thay thế Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum và có hiệu lực kể từ ngày 12/02/2019.

2. Nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm tháng 02 năm 2019:

Tại họp phiên UBND tỉnh thường kỳ tháng 01/2019 vào ngày 31/01/2018, UBND tỉnh đã thảo luận và kết luận về nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2019, cụ thể: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện khẩn trương, quyết liệt ngay từ đầu năm kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh về: Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2019; Chương trình công tác trọng tâm năm 2019; Chương trình hành động triển khai thực hiện 03 lĩnh vực đột phá phát triển KT-XH năm 2019.

Tổ chức chu đáo việc chăm lo đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cho Nhân dân, đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thường xuyên theo dõi để xử lý kịp thời các trường hợp người dân bị đói, rét, không để bị động và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung này. Tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đảm bảo theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh. Thực hiện nghiêm chế độ trực Tết tại các cơ quan, địa phương, đơn vị; bảo đảm phòng chống cháy, nổ, nhất là các địa bàn trọng điểm, các đơn vị sản xuất, kinh doanh, các khu dân cư đông người; chủ động phương án cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra các tình huống phức tạp....

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Cúm gia cầm, dịch lở mồm long móng gia súc; tăng cường quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Thực hiện tốt công tác bình ổn giá thị trường; tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp Tết Nguyên đán, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang ATGT. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2019; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo đời sống của người dân trong dịp Tết Nguyên đán và thời kỳ giáp hạt; đảm bảo công tác y tế, an toàn thực phẩm trong dịp lễ, Tết Nguyên đán. Tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảo quốc phòng, quân sự và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn...

3. Triển khai phổ biến pháp luật dịp Tết Kỷ Hợi 2019:

Thực hiện đề nghị của Bộ Tư pháp về tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Kỷ Hợi 2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và Đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi công vụ cần chú trọng phổ biến, vận động cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tự giác tuân thủ pháp luật, chấp hành pháp luật; tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

Căn cứ điều kiện thực tế của ngành, địa phương lựa chọn các hình thức phù hợp để tăng cường các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng, chống cháy nổ; an toàn giao thông, an toàn thực phẩm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống mê tín dị đoan; bảo vệ môi trường...

4. Thực hiện các giải pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam:

Triển khai hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp - PTNT về việc ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam và các giải pháp phòng, ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam; UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường thông tin, tuyên truyền, nhất là đối với những người thường xuyên qua lại khu vực biên giới giữa hai nước, khách du lịch và người chăn nuôi nắm rõ diễn biến tình hình bệnh dịch để chung sức, đồng lòng thực hiện đồng bộ các giải pháp kiểm soát nguy cơ bệnh dịch. Tổ chức giám sát chặt chẽ, tăng cường công tác kiểm dịch động vật; ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu từ nước ngoài vào tỉnh Kon Tum theo quy định hiện hành.

UBND tỉnh giao các cơ quan liên quan tăng cường theo dõi, giám sát đàn lợn tại địa phương; tăng cường công tác chống buôn lậu lợn và các sản phẩm của lợn từ nước ngoài vào tỉnh, tổ chức giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu, đường mòm, lối mở khu vực biên giới đối với người và phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật vào tỉnh; tăng cường tuyên truyền nguy cơ về các loại dịch bệnh nguy hiểm xâm nhiễm từ nước ngoài thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật trái phép; tổ chức vận động Nhân dân khu vực biên giới không tham gia, không tiếp tay cho việc vận chuyển, kinh doạn động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu trái phép vào tỉnh Kon Tum....

5. Rà soát, xử lý khiếu kiện đối với các dự án rác thải:

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tình hình khiếu kiện phức tạp về an ninh trật tự tại các dự án rác thải trên toàn quốc, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan chủ động nghiên cứu, tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách để tạo thuận lợi, thu hút đầu tư theo hướng huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư cho lĩnh vực thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn; các dự án xử lý chất thải rắn phải được ưu tiên, chú trọng xử lý rác bằng công nghệ phù hợp, đảm bảo các yêu cầu vệ sinh môi trường. Thực hiện rà soát Quy hoạch các vị trí bãi rác và dự án xử lý chất thải rắn phải phù hợp với các quy hoạch khác đảm bảo vệ sinh môi trường, người dân đồng thuận; đề xuất cơ quan có thẩm quyền tổ chức sắp xếp khu vực dân cư, khu vực đô thị trên cơ sở tham vấn ý kiến của bộ ngành trung ương và các cơ quan liên quan.

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố đảm bảo môi trường cho Nhân dân trong xử lý chất thải rắn, đảm bảo an ninh, an toàn cho đầu tư xử lý chất thải rắn, không để xảy ra tình hình phức tạp về an ninh trật tự. Trước mắt, cần tập trung xử lý ngay các điểm nóng trên địa bàn (nếu có), đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán 2019; tập trung chỉ đạo đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền, hỗ trợ và các giải pháp khác để tạo sự đồng thuận của Nhân dân; đảm bảo không để khiếu kiện phức tạp xảy ra, nhất là dịp Tết nguyên đán.

6. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khai thác cát, sỏi:

Triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về khoáng sản, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. Tổ chức ký quy chế phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể quần chúng, tổ chức công tác tự quản giám sát trên địa bàn, kịp thời phát hiện ngăn chặn các hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Thực hiện tốt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, người đứng đầu chính quyền địa phương nếu để xảy ra điểm nóng, phức tạp về tình trạng khai thác, kinh doanh cát, sỏi trái phép gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn....

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát đánh giá thực hiện thăm dò, khai thác cát lòng sông; tăng cường công tác kiểm tra, yêu cầu các đơn vị khai thác cát phải nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về thả phao, cắm mốc khu vực khai thác, nghiêm cấm mọi hoạt động khai thác ngoài ranh giới cho phép, khai thác vượt độ sâu, vượt số lượng phương tiện đã đăng ký, khai thác vượt khối lượng, công suất được cấp; kiên quyết xử lý nghiêm những bến bãi kinh doanh tập kết vật liệu xây dựng sai quy định, không để việc lợi dụng lập bến bãi tập kết để tiêu thụ cát, sỏi trái phép. Khi thẩm định, tham mưu cấp phép các dự án khai thác khoáng sản trong vùng nước đường thủy cần tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về  giao thông đường thủy nội địa, không làm ảnh hưởng đến hoạt động giao thông đường thủy nội địa.

7. Đẩy mạnh kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại:

Thực hiện yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đẩy mạnh kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã  nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về bảo tồn đa dang sinh học, bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định. Yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động và người dân không mua, bán, sử dụng, tặng hay nhận quà biếu là động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và các sản phẩm của chúng; không thực hiện phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại.

Giao các cơ quan liên quan tăng cường công tác phối hợp liên ngành, kiểm tra, kiểm soát thường xuyên đối với các nhà hàng, cơ sở kinh doanh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp, hoạt động phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nâng cao nhận thức cho người dân về bảo tồn đa dạng sinh học, động vật hoang dã, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại...

8. Tiếp nhận phân bổ gạo cho nhân dân dịp Tết nguyên đán 2019:

Triển khai phân bổ gạo Chính phủ cấp hỗ trợ Nhân dân có nguy cơ thiếu đói dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - TBXH chủ trì, phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng và UBND các huyện, thành phố tiếp nhận và phân bổ 201 tấn gạo từ nguồn gạo hỗ trợ của Chính phủ để hỗ trợ cho 13.400 khẩu thuộc 3731 hộ dân có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019, cụ thể: (1) Thành phố Kon Tum, 21 tấn cấp cho 1400 khẩu/402 hộ; (2) Huyện Đăk Hà, 21 tấn cấp cho 1400 khẩu/316 hộ; (3) Huyện Đăk Tô, 15 tấn cấp cho 1000 khẩu/371 hộ; (4) Huyện Tu Mơ Rông, 24 tấn cấp cho 1600 khẩu/346 hộ; (5) Huyện Ngọc Hồi, 15 tấn cấp cho 1000 khẩu/402 hộ; (6) Huyện Đăk Glei, 21 tấn cấp cho 1400 khẩu/540 hộ; (7) Huyện Sa Thầy, 21 tấn cấp cho 1400 khẩu/527 hộ; (8) Huyện Kon Rẫy, 18 tấn cấp cho 1200 khẩu/214hộ; (9) Huyện Kon Plông, 21 tấn cấp cho 1400 khẩu/299 hộ; (10) Huyện Ia H'Drai, 24 tấn cấp cho 1600 khẩu/316 hộ.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố khẩn trương tiến hành tiếp nhận và phân bổ số gạo được cấp nêu trên đảm bảo đúng đối tượng và kịp thời cho nhân dân trước Tết Nguyên đán; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc sử dụng gạo của các hộ dân được hỗ trợ đảm bảo đúng mục đích; chủ động rà soát, cân đối nguồn lực và hỗ trợ kịp thời cho Nhân dân, đảm bảo không để người dân bị thiếu đói dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

9. Chấn chỉnh tình trạng nợ đọng các chế độ bảo hiểm bắt buộc:

Để xử lý tình hình nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (các chế độ bảo hiểm bắt buộc), UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm việc đóng, nộp các chế độ bảo hiểm bắt buộc theo quy định; tuyệt đối không để phát sinh nợ, đọng nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động. Đối với các sở, ngành; địa phương có các đơn vị trực thuộc thực hiện chưa nghiêm việc trả nợ cũ và để phát sinh nợ mới, nghiêm khắc rút kinh nghiệm, chỉ đạo xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và khắc phục trước ngày 30/6/2019.

Giao các cơ quan liên quan không đề xuất khen thưởng thành tích năm 2018 đối với các đơn vị chưa thực hiện nghiêm việc trả nợ cũ hoặc để phát sinh nợ mới và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có đơn vị trực thuộc đang còn nợ đọng các chế độ bảo hiểm bắt buộc; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các đơn vị, doanh nghiệp chưa thực hiện việc đóng, nộp các chế độ bảo hiểm bắt buộc theo quy định pháp luật hiện hành, nhất là các đơn vị nợ đọng dây dưa, kéo dài.../.

Thái Ninh


Số lượt người xem: 484 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm