SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
2
8
9
5
8
3
Văn hóa xã hội Thứ Sáu, 21/04/2017, 10:30

Triển khai Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2017-2020

Ngày 19/4/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1075/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020.
 
Kế hoạch có 03 hoạt động chính, gồm:
 
ruyền thông, giáo dục, vận động xã hội, với mục tiêu đến năm 2020 có trên 65% người dân và trẻ em được tiếp cận thông tin về phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng trẻ em tham gia lao động, trong đó có trên 60% người dân và trẻ em thay đổi hành vi về tình trạng trẻ em tham gia lao động
 
Nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp, cộng tác viên làm công tác bảo vệ trẻ em, đội ngũ thanh tra viên, các tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động trẻ em về phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ giảm thiểu tình trạng trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật, với mục tiêu đến năm 2020 đảm bảo có 100%  đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ tỉnh đến cấp huyện, thành phố và cấp xã; 70% cộng tác viên, tình nguyện viên ở thôn, làng, khu dân cư; 100% các cá nhân, tổ chức có sử dụng lao động trẻ em được tập huấn, nâng cao năng lực về quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện kế hoạch về phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng trẻ em tham gia lao động.
 
Triển khai thí điểm mô hình hỗ trợ, can thiệp để giảm thiểu lao động trẻ em tại các địa bàn có trẻ em tham gia lao động tại thành phố Kon Tum và các huyện: Ngọc Hồi và Đắk Glei, với mục tiêu 100% trẻ em và gia đình tham gia mô hình được tăng cường năng lực về kỹ năng sống, kỹ năng hòa nhập cộng đồng.
 
UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất, đánh giá việc chấp hành pháp luật, chính sách về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em và việc thực hiện các nội dung hoạt động của Kế hoạch và định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội theo quy định./.
 

Mỹ Diễm


Số lượt người xem: 436 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm