SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
4
8
7
7
3
5
Văn hóa xã hội Thứ Năm, 10/05/2018, 22:00

Nghiên cứu áp dụng các nguyên tắc định hướng về CNTT và truyền thông trong xây dựng đô thị thông minh

Để hướng tới xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đầu tư thiết thực, hiệu quả; ngày 08/5/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1133/UBND-KGVX chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố nghiên cứu áp dụng các nguyên tắc định hướng về công nghệ thông tin và truyền thông trong xây dựng đô thị thông minh.

 

Theo đó, mục tiêu tổng quát xây dựng đô thị thông minh hướng đến là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; quản lý đô thị tinh gọn, hiệu quả; bảo vệ môi trường; nâng cao năng lực cạnh tranh; cung cấp dịch vụ công nhanh chóng, thuận tiện và tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm.

Về nguyên tắc xây dựng đô thị thông minh:
 
Lấy người dân làm trung tâm: Việc xây dựng đô thị thông minh phải dựa trên nhu cầu thực tế của người dân, làm cho tất cả người dân được hưởng thành quả từ xây dựng đô thị thông minh.
 
Đảm bảo năng lực cơ sở hạ tầng thông tin tạo ra hệ sinh thái số đáp ứng nhu cầu phát triển các ứng dụng, dịch vụ đô thị thông minh. Đẩy mạnh dùng chung cơ sở hạ tầng thông tin, khuyến khích dữ liệu mở (open data) bao gồm những dữ liệu có thể hiểu được (được mô tả tường minh), sử dụng và khai thác được bởi tất cả các bên tham gia xây dựng đô thị thông minh. Dữ liệu mở do chính quyền địa phương sở hữu và chia sẻ cho các bên liên quan (nếu cần).
 
Đảm bảo tính trung lập về công nghệ; chú trọng áp dụng các công nghệ thông tin và truyền thông (gọi tắt là ICT) phù hợp với đô thị thông minh như Internet Vạn vật (IoT), điện toán đám mây, phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo... và có khả năng tương thích với nhiều nền tảng; tận dụng, tối ưu cơ sở hạ tầng ICT sẵn có.
 
Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, năng lực ứng cứu, xử lý sự cố mất an toàn thông tin, đặc biệt là hạ tầng thông tin trọng yếu; bảo vệ thông tin riêng tư của người dân.
 
Căn cứ nhu cầu và điều kiện thực tế tại tỉnh Kon Tum chủ động xây dựng và triển khai Đề án tổng thể xây dựng đô thị thông minh với lộ trình phù hợp, có tầm nhìn bám sát chủ trương, định hướng của Đảng và Chính phủ, gắn liền với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, địa phương (nhu cầu quản lý, nhu cầu của người dân, các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức). Việc xây dựng đô thị thông tin phải đảm bảo tính kế thừa và phát triển bền vững các giá trị văn hóa - kinh tế, xã hội, các giá trị vật chất và phi vật chất của tỉnh, địa phương. Trong quá trình xây dựng Đề án tổng thể, địa phương, đơn vị gửi đến cấp có thẩm quyền cho ý kiến về các nội dung liên quan theo quy định.
 
Tăng cường huy động các nguồn lực xã hội (như đối tác công tư...) để xây dựng đô thị thông minh; đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan như chính quyền, người dân, doanh nghiệp...; tăng cường phát triển nguồn nhân lực phục vụ xây dựng đô thị thông minh; tăng cường các hoạt động hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương, đơn vị và hợp tác với các nước, tổ chức quốc tế để tham khảo xu hướng, các bài học thực tiễn trong quá trình xây dựng đô thị thông minh.
 
UBND tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Đề án tổng thể xây dựng đô thị thông minh với lộ trình phù hợp theo chỉ đạo, yêu cầu của Trung ương; đồng thời, có văn bản hướng dẫn cụ thể các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đầu tư thiết thực, hiệu quả./.   
 
Quang Phục

Số lượt người xem: 297 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm