SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
4
8
7
6
7
0
Văn hóa xã hội Thứ Hai, 14/05/2018, 16:30

Tăng cường phối hợp tuyên truyền công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh

Ngày 11/5/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1158/UBND-KGVX chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp tuyên truyền công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh.
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát định hướng, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (tại Hướng dẫn số 37-HD/BTGTU ngày 08-02-2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 79/HD-MTTQ-BTT ngày 26-02-2018 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh) để chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2018 trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý.
 
Đồng thời, giao UBND các huyện, thành phố: Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thành phố; Ban Tuyên giáo huyện ủy, thành ủy và các đoàn thể, lực lượng vũ trang huyện căn cứ vào tình hình, điều kiện cụ thể của từng địa phương xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương phù hợp, thiết thực.
 
Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia; Việt Nam - Trung Quốc. Khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, chủ động nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền hiệu quả gắn với việc vận động Nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động.
 
Đối với các huyện Ia H’Drai, Sa Thầy, Ngọc Hồi, Đăk Glei có chung đường biên giới với hai nước bạn Lào, Campuchia cần xây dựng Kế hoạch cụ thể tuyên truyền công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2018; quan tâm, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đề ra, nhất là các xã biên giới cần phối hợp chặt chẽ với các Đồn Biên phòng đóng chân trên địa bàn và các cơ quan, đơn vị có liên quan, chú trọng tổ chức tuyên truyền miệng cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới qua hệ thống truyền thanh cơ sở, nhân các buổi sinh hoạt khu dân cư, hoạt động giao lưu, kết nghĩa; tranh thủ uy tín của già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền./.
 
Quang Phục 

Số lượt người xem: 248 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm