SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
4
8
7
6
6
3
Văn hóa xã hội Thứ Tư, 01/08/2018, 19:55

Triển khai việc tinh giản biên chế ngành Giáo dục

Ngày 01/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2138/UBND-KGVX triển khai thực hiện tinh giản biên chế ngành Giáo dục.

 

Theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố thực hiện công tác tinh giản biên chế cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục, cụ thể:

Việc tinh giản biên chế ngành Giáo dục phải gắn với việc bảo đảm các qui định về định mức, số lượng giáo viên đối với mỗi cấp học, chế độ làm việc, chính sách cũng như việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và phù hợp với việc rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại hệ thống, quy mô trường, lớp học của đơn vị, địa phương.
 
Không cắt giảm cơ học chỉ tiêu biên chế giao hằng năm để thực hiện tinh giản biên chế mà cần làm tốt việc đánh giá phẩm chất, năng lực và kết quả làm việc hàng năm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo các qui định hiện hành để sàng lọc, phân loại làm cơ sở tinh giản biên chế.
Tăng cường vai trò chủ động tham mưu, đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo/Phòng Giáo dục và Đào tạo để có kế hoạch và giải pháp giải quyết dứt điểm số viên chức và người lao động vượt quá số biên chế được giao; có giải pháp bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu giáo viên theo môn học. Trong những năm tới, ưu tiên biên chế được giao (nếu có) để tuyển dụng giáo viên mầm non, giáo viên dạy các môn học mới ở phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông mới./.
 
Ngọc Định

Số lượt người xem: 718 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm