SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
4
8
7
7
0
1
Văn hóa xã hội Thứ Bảy, 04/08/2018, 14:35

Chỉ đạo sơ kết đánh giá giữa kỳ Đề án giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều

Ngày 01/8/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2140/KH-UBND chỉ đạo sơ kết đánh giá giữa kỳ thực hiện Đề án giảm nghèo trên toàn tỉnh.

 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương đánh giá tập trung 03 nội dung chính sau:

(1) Đánh giá sơ kết 03 năm (2016-2018) triển khai thực hiện Đề án giảm nghèo; các chính sách, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và kết quả rà soát, tích hợp hệ thống chính sách giảm nghèotrên toàn tỉnh (trong đó bao gồm: việc đánh giá kết quả thực hiện các Dự án, Tiểu dự án, hoạt động thuộc Đề án giảm nghèo; kết quả triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo; hiệu quả tác động của các chính sách giảm nghèo tới đối tượng thụ hưởng…); kết quả rà soát, tích hợp hệ thống chính sách giảm nghèotrên địa bàn tỉnh.
 
(2) Tổng kết các mô hình giảm nghèo hiệu quả, các cách làm hay về công tác thoát nghèo bền vững để hỗ trợ đầu tư, nhân rộng.
 
(3) Chọn được những mô hình điển hình, gương cá nhân, tập thể tiêu biểu trong thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và trong phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh kịp thời đề nghị khen thưởng, nhân rộng tại từng cấp.
 
Về thời gian và hình thức tổ chức sơ kết:Đối với cấp xã căn cứ tình hình thực tế của từng địa phương có hình thức tổ chức phù hợp nhằm đảm bảo đánh giá đúng, sát kết quả thực hiện chính sách, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại địa phương và hoàn thành trước 30/9/2018. Đối với cấp huyện tổ chức hội nghị sơ kết cấp huyện và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Lao động-Thương binh và Xã hội) trước 30/10/2018. Hội nghị cấp tỉnh dự kiến tổ chức vào cuối tháng 11/2018 và được tổ chức theo hình thức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố.
 
Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan hướng dẫn các địa phương tổ chức đánh giá sơ kết và báo cáo các nội dung theo yêu cầu; làm cơ quan đầu mối phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhaand ân tỉnh và các đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ tổ chức Hội nghị cấp tỉnh./.
 
Mỹ Diễm

Số lượt người xem: 506 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm