SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
4
8
8
0
4
7
Văn hóa xã hội Thứ Sáu, 10/08/2018, 09:00

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Quyết định 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 07/8/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2205/UBND-KGVX chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được quy định tại Quyết định nêu trên của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, yêu cầu các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố tập trung một số nội dung trọng tâm như:Chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, xuất bản, hệ thống thông tin cơ sở tại địa phương việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam. Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phù hợp với yêu cầu, tình hình thực tế tại địa phương. Hằng năm chỉ đạo tổ chức tập huấn, bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật về biển, đảo cho cán bộ Đài Truyền thanh cấp xã. Xem xét, cân đối và bố trí ngân sách địa phương để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và điều kiện của tỉnh.../.
                                                                                                       Quang Phục

Số lượt người xem: 957 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm