SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
2
2
6
5
7
0
Văn hóa xã hội Thứ Sáu, 05/10/2018, 17:30

Tăng cường quản lý công tác nuôi con nuôi

Ngày 02/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 2761/UBND-KGVX về chỉ đạo tăng cường quản lý công tác nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thành phố tuân thủ và thực hiện nghiêm các quy định pháp luật hiện hành về trẻ em và nuôi con nuôi; nội dung chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 560/UBND-NC ngày 08/3/2018 về việc tăng cường công tác giải quyết nuôi con nuôi trong tình hình mới.

Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Hướng dẫn các cơ sở trợ giúp xã hội (đặc biệt là các cơ sở ngoài công lập) thực hiện đúng trình tự, thủ tục tiếp nhận, quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ từ phía cha mẹ nuôi và tổ chức con nuôi nước ngoài theo quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục địch chăm sóc và bảo vệ trẻ em; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tiếp nhận và giải quyết việc nuôi con nuôi đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở các cơ sở trợ giúp xã hội nhằm ngăn ngừa, phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật; rà soát, đánh giá năng lực và đề xuất kiện toàn cơ sở vật chất, nâng cao năng lực cán bộ, nhân viên của các cơ sở trợ giúp xã hội (đặc biệt là các cơ sở ngoài công lập) trong công tác giải quyết việc nuôi con nuôi; thực hiện cấp giấy phép hoạt động cho các cơ sở trợ giúp xã hội đủ điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành; chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã định kỳ 6 tháng tổ chức đánh giá việc trẻ em đang được các cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế để xem xét, quyết định chuyển đổi hình thức thay thế phù hợp, trong đó có nuôi con nuôi.
 
Đồng thời, định kỳ 6 tháng một lần, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phảitổ chức thực hiện; đôn đốc, hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện thực hiện việc rà soát danh sách trẻ em tại các cơ sở trợ giúp xã hội thuộc đơn vị, địa phương quản lý; tiếp nhận kiến nghị của các sở trợ giúp xã hội để xem xét, quyết định hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chuyển trẻ em sang hình thức chăm sóc thay thế phù hợp, trong đó có nuôi con nuôi theo quy định của Luật trẻ em./.
 
Mỹ Diễm

Số lượt người xem: 378 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm