SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
2
2
6
9
1
1
Văn hóa xã hội Thứ Tư, 10/10/2018, 20:15

Kiện toàn BCĐ thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020 và BCĐ thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia kháng chiến

Ngày 05/10/2018, UBND tỉnh ban hành các quyết định: Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020 và Thay đổi Trưởng ban Ban chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế của tỉnh.

 

Tại Quyết định số 1055/QĐ-UBND, UBND tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020. Theo đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách ngành Lao động - Thương binh và Xã hội làm Trưởng ban; Các Phó Trưởng ban, gồm: Đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo; thành viên gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan: Sở Y tế, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh. Ban Chỉ đạo Đề án 32 hoạt động kiêm nhiệm và có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTG ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 08/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020.

Tại Quyết định số 1056/QĐ-UBND, UBND tỉnh thay đổi Trưởng ban Ban Chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế tỉnh (Ban chỉ đạo 24 tỉnh), cụ thể: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách ngành Lao động - Thương binh và Xã hội làm Trưởng ban Ban chỉ đạo 24 tỉnh thay cho đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối Văn hóa - Xã hội. Ban Chỉ đạo 24 tỉnh được thành lập theo Quyết định số 858/UBND ngày 05/9/2011 và đã được kiện toàn theo Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh./.
 
Mỹ Diễm

Số lượt người xem: 320 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm