SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
2
2
6
6
9
7
Văn hóa xã hội Thứ Tư, 10/10/2018, 20:25

10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21/11/2007. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2008, quy định về phòng ngừa bạo lực gia đình, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong PCBLGĐ và xử lý vi phạm pháp luật về PCBLGĐ. Qua 10 năm thực hiện Luật, công tác PCBLGĐ trên địa bản tỉnh Kon Tum (2008 - 2018) đã được nhiều kết quả quan trọng.

 


Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân
 
Cụ thể, công tác tuyên truyền về PCBLGĐ ngày càng được tăng cường, mở rộng, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện quán triệt nội dung Luật đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội.
 
Trong 10 năm, đã có 38.500 đầu sách pháp luật liên quan đến PCBLGĐ, 55.500 trang tài liệu tuyên truyền, tập huấn, 840 đĩa CD, 1.000 đĩa DVD, 20.000 apphich, 35.000 tờ rơi, tờ gấp được in ấn và phát hành đến với công chức, viên chức, người lao động, hội viên các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.
 
Trong 10 năm, đã tổ chức 38 hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về PCBLGĐ, Hội thi ứng xử Gia đình, Hội thi Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương… Đã thực hiện đăng bài viết, hình ảnh, tài liệu, văn bản pháp luật về PCBLGĐ trên trang thông tin điện tử nội bộ, tập san của ngành, đơn vị, địa phương. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện trên sóng phát thanh 25 phóng sự, 20 tin bài; trên sóng truyền hình 35 phóng sự, 25 tin bài bằng 5 ngôn ngữ; thực hiện chuyên trang “Pháp luật và Đời sống” định kỳ hàng tháng/lần tuyên truyền về Luật PCBLGĐ và các nội dung liên quan. Báo Kon Tum thực hiện đăng tải khoảng 180 chuyên trang, chuyên mục; 500 tin, bài, ảnh phản ánh, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình.Tập san các chuyên trang, tập san của các ngành, đoàn thể đã thực hiện 305 tin, bài, ảnh chủ đề tuyên truyền pháp luật về PCBLGĐ...
 
Nhiều biện pháp giáo dục pháp luật đã được vận dụng từ mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng. Các mô hình câu lạc bộ, nơi tạm lánh và cứu chữa nạn nhân tại các trạm y tế; địa chỉ tin cậy, nhóm can thiệp, tổ tư vấn, tổ hòa giải tại các thôn, làng được thiết lập bằng sự phối hợp của nhiều ban, ngành, đoàn thể các cấp. Đến năm 2018, trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được 42 câu lạc bộ PCBLGĐ, được chỉ đạo bởi 12 Ban chỉ đạo mô hình theo quy định.; 42 nhóm can thiệp; 648 địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh, 117cơ sở trợ giúp nạn nhân BLGĐ thực hiện các dịch vụ y tế, áp dụng biện pháp cách ly, bảo vệ nạn nhân, 876 tổ tư vấn - hòa giải.
 
Trong 10 năm, công tác xử lý, giải quyết các vụ việc gia đình được các cơ quan chức năng các cấp thực hiện. Đã có 2.886 lượt nạn nhân bạo lực gia đình được tư vấn, góp ý; người gây ra bạo lực gia đình cũng được tư vấn, góp ý cùng với nạn nhân theo yêu cầu của 2 bên. Tỉ lệ tư vấn góp ý so với vụ việc BLGĐ xảy ra đạt 92%. Các ngành chức năng đã phối hợp giải quyết 225 đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong đó có 152 đơn thư liên quan đến hôn nhân gia đình, bạo lực gia đình; hòa giải thành công 1.087 vụ việc liên quan đến hôn nhân, bạo lực gia đình...     
                                         
10 năm qua, đã có 150 lượt cá nhân, 25 lượt tập thể được UBND các cấp xã, huyện tuyên dương, khen thưởng về thành tích trong công tác PCBLGĐ; 156 cá nhân, 40 gia đình, 16 câu lạc bộ được Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh và huyện... khen thưởng tại các hội thi tìm hiểu, tuyên truyền pháp luật PCBLGĐ tổ chức hàng năm; Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 16 cá nhân, 16 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong 05 năm thi hành Luật PCBLGĐ trên địa bàn tỉnh (2008-2013) và 19 tập thể, 18 cá nhân trong 10 năm (2008-2018). Nhìn chung, công tác tuyên dương những việc làm hay, gương điển hình tiên tiến và công tác khen thưởng được triển khai kịp thời, đã có ảnh hưởng tích cực đến công tác PCBLGĐ tại các điạ phương, động viên thích đáng đối với những cá nhân, tập thể điển hình, có thành tích…
 
Tuy nhiên trong 10 năm qua, việc thực hiện Luật PCBLGĐ trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế cần khắc phục: Công tác tuyên truyền về PCBLGĐ còn hình thức, dàn trải, thiếu trọng tâm, không hướng vào đối tượng cụ thể vì không có sự khảo sát, đánh giá mức độ tiếp thu của người dân sau mỗi chương trình truyền thông; việc truyền đạt các quy định của Luật PCBLGĐ chỉ bằng tiếng Việt, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số không hiểu đầy đủ nội dung các quy phạm; việc phối hợp thực hiện các mô hình, câu lạc bộ gia đình, PCBLGĐ còn thiếu đồng bộ, nên các mô hình này chưa thu hút đông đảo người dân tự nguyện tham gia sinh hoạt... Chính vì thế, tình trạng bạo lực gia đình vẫn còn âm ỉ, xảy ra âm thầm bằng nhiều hình thức; bạo lực gia đình vẫn còn tồn tại cùng với những tiêu cực; những quy phạm pháp luật về PCBLGĐ vẫn chưa được thi hành, vận dụng tích cực, hiệu quả...
 
Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Luật PCBLGĐ mang ; thời gian tới, các cấp, các ngành tập trung thực hiện các giải pháp thực hiện Luật PCBLGD chủ yếu như: Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, các địa phương trong công tác PCBLGĐ, chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi về bạo lực gia đình và PCBLGĐ; tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ tiếp thu của người dân sau mỗi chương trình truyền thông. Xây dựng và củng cố các mô hình can thiệp, PCBLGĐ ở cơ sở, phấn đấu đến năm 2020 có 10% số xã trên phạm vi toàn tỉnh xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả của mô hình. Thực hiện lồng ghép nội dung PCBLGĐ vào Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại các địa phương. Phát triển các hoạt động thường xuyên có tính giáo dục tư tưởng của các ngành: Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội; các hoạt động lồng ghép của các đoàn thể chính trị - xã hội: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Người Cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên…. và các cơ quan truyền thông đại chúng. Tổ chức thu thập thông tin, xử lý, xây dựng nguồn dữ liệu, thông tin về bạo lực gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình từ thôn (làng, tổ dân phố) đến toàn tỉnh. Tăng cường xây dựng các thiết chế can thiệp PCBLGĐ như: Cơ sở tư vấn, cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, nhóm can thiệp, nơi tạm lánh, địa chỉ tin cậy… Phấn đấu đến năm 2020, có 100% các thôn, làng tổ dân phố có các thiết chế này hoạt động hiệu quả. Tổ chức tập huấn về kiến thức, quy định của pháp luật, kỹ năng quản lý, điều hành các hoạt động PCBLGĐ. Huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các cá nhân trong công tác PCBLGĐ...
 
Đặt mục tiêu hàn gắn những mâu thuẫn, điều chỉnh sự bất bình đẳng, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, Luật PCBLGĐ đã gửi thông điệp: Bạo lực gia đình là hành vi vi phạm pháp luật và công tác PCBLGĐ không phải là trách nhiệm riêng của từng gia đình. Với ý nghĩa đó, thực hiện Luật PCBLGĐ cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và toàn diện của các cấp ủy, chính quyền; sự chủ động, tích cực của các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội; sự quan tâm vào cuộc của các cơ quan truyền thông đại chúng từ tỉnh đến cơ sở; đặc biệt là ý thức của từng cá nhân, gia đình, cộng đồng, để tình trạng bạo lực gia đình ngày càng được phát hiện, can thiệp và xử lý kịp thời./.
 
Bài, ảnh: Thiên Phương

Số lượt người xem: 475 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm