SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
9
8
7
1
1
5
Văn hóa xã hội Thứ Năm, 25/10/2018, 17:55

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 12-9-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 24/10, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2954/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 12-9-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo đó, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với các nhiệm vụ: (1) Lãnh đạo, chỉ đạo về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; (2) Thông tin, tuyên truyền về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; (3) Rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, triển khai lập bản đồ tìm kiếm, quy tập, xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; (4) Tập trung nỗ lực, tổ chức tìm kiếm, quy tập có hiệu quả; (5) Xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; (6) Kiện toàn, bổ sung Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, cơ quan giúp việc; (7) Bảo đảm kinh phí, phương tiện, trang bị phục vụ cho nhiệm vụ.

UBND tỉnh giao BCH Quân sự tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh về thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ), Sở Lao động - TB&XH (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh về thực hiện Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ) và các cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham gia công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo như nội dung, chương trình Đề án đã xác định; đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường các hoạt động tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên hiểu rõ về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước; Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh./.

Ngọc Định


Số lượt người xem: 653 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm