SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
6
7
4
7
7
6
An ninh - Quốc phòng - Pháp luật Thứ Hai, 17/12/2018, 16:00

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC

Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành công văn số 3471/UBND-TD ngày 12/12/2018 yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tự rà soát, đánh giá lại kết quả thực hiện các quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân tại ngành, đơn vị, địa phương mình trong năm 2018; nhận diện rõ các vi phạm, sai sót và tồn tại, nguyên nhân chủ quan và khách quan của các vi phạm để xây dựng kế hoạch khắc phục trong năm 2019.

 

Trong đó, tập trung làm tốt việc tiếp công dân tại ngành, đơn vị, địa phương mình, đặc biệt là việc tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu; tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo đúng quy định; thụ lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng trình tự, thủ tục và đúng thời hạn giải quyết, thực hiện nghiêm túc và đúng quy định đối với việc đối thoại trực tiếp với người khiếu nại trong quá trình giải quyết vụ việc; tập trung rà soát, có kế hoạch giải quyết dứt điểm đối với những vụ việc hiện còn đang tồn đọng, kéo dài tại ngành, địa phương mình; theo dõi, nắm chắc tình hình, giải quyết ngay từ đầu các vụ việc có tính chất phức tạp, có thể gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn; quan tâm việc bố trí cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân có năng lực, trình độ, có trách nhiệm với công việc được phân công; thực hiện đúng quy định về chế độ bồi dưỡng, trang phục đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện báo cáo cụ thể việc chi trả chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn tại Phòng Tiếp công dân, Trụ sở Tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân của ngành, địa phương mình từ trước cho đến nay về Sở Tài chính trước ngày 20/12/2018.
 
Giao Ban Tiếp công dân tỉnh tăng cường việc kiểm tra đột xuất đối với việc thực hiện công tác tiếp công dân của các ngành, địa phương (kể ở cấp xã và các đơn vị hành chính sự nghiệp) trên địa bàn tỉnh, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo và xử lý kịp thời về các vi phạm trong lĩnh vực công tác này.
 
Trần Duy Lâm

Số lượt người xem: 295 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm