SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
6
3
6
6
8
9
An ninh - Quốc phòng - Pháp luật Thứ Ba, 25/12/2018, 19:35

Tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Ngày 25/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3578 chỉ đạo tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về công tác bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; xác định công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã hội và Nhân dân trong công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Chú trọng quan tâm công tác tư vấn, đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm, xây dựng, nhân rộng các mô hình, cá nhân điển hình, các loại hình Quỹ xã hội để quản lý, giáo dục, hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Chủ động triển khai các cơ chế, chính sách phù hợp quy định của pháp luật và thực tiễn cơ quan, đơn vị, địa phương để khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù; đồng thời, huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù lồng ghép trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và công tác phòng, chống tội phạm tại địa phương; trong từng giai đoạn, tiến hành sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp với lực lượng Công an tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, lồng ghép trong thực hiện các Đề án, chương trình, cuộc vận động, phong trào đang triển khai trên địa bàn; thực hiện việc giám sát và phản biện đối với các chính sách giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù./.

Thái Ninh


Số lượt người xem: 126 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm