SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
6
3
6
5
6
1
An ninh - Quốc phòng - Pháp luật Thứ Tư, 26/12/2018, 10:05

Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Ngày 25/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3579/UBND-NCXDPL triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 trên địa bàn.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật liên quan với nhiều hình thức phù hợp, thiết thực với người dân, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan thông tin, báo chí, phát thanh - truyền hình về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng.

Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, cụ thể: kiểm soát việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo quy định; triển khai thực hiện chi trả lương qua tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; thực hiện tốt công tác tự kiểm tra nội bộ...
 
Đẩy mạnh việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị như: đầu tư xây dựng cơ bản; xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; công tác quy hoạch; quản lý, sử dụng đất đai; tài chính công; mua sắm tài sản công; công tác tổ chức cán bộ và thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp...
 
Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; trong đó, tập trung thanh tra, kiểm tra ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, dư luận quan tâm như: bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công, quản lý thu chi ngân sách, công tác tổ chức, cán bộ... nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.         
 
Thực hiện công khai kết luận thanh tra theo quy định, chú trọng công khai trên Trang Thông tin điện tử để các cơ quan, tổ chức và nhân dân biết theo dõi, giám sát việc thực hiện; đồng thời, giaoThanh tra tỉnh hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.
 
Đức Tỵ 

Số lượt người xem: 349 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm