SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
2
6
5
8
3
2
An ninh - Quốc phòng - Pháp luật Thứ Tư, 30/01/2019, 21:55

Tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Kỷ Hợi 2019

Ngày 30/01/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 254/UBND-NCXDPL chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Kỷ Hợi 2019.


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và Đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi công vụ cần chú trọng phổ biến, vận động cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tự giác tuân thủ pháp luật, chấp hành pháp luật; tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

Căn cứ điều kiện thực tế của ngành, địa phương lựa chọn các hình thức phù hợp để tăng cường các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng, chống cháy nổ; an toàn giao thông, an toàn thực phẩm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống mê tín dị đoan; bảo vệ môi trường...

Thái Ninh


Số lượt người xem: 30 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm