SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
9
6
7
8
8
8
Kinh tế Thứ Sáu, 14/12/2018, 15:15

Triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 13/12/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3482/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu.
 
Kế hoạch đề ra 8 nhóm giải pháp:
 
(1) Cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí, loại bỏ những nút thắt, rào cản đối với xuất khẩu.
 
(2) Tăng cường công tác thông tin giúp định hướng sản xuất phục vụ xuất khẩu.
 
(3) Đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường, nâng cao chất lượng, đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm; tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông nghiệp có thế mạnh là cà phê, cao su, sắn.
 
(4) Phát triển sản xuất công nghiệp gắn với điều kiện cụ thể của địa phương; gắn với phát triển quy mô lớn, công nghệ cao; phát triển công nghiệp hỗ trợ để nâng cao hàm lượng giá trị gia tăng trong sản phẩm xuất khẩu; tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng công nghiệp có thế mạnh là dệt may, cao su, cà phê, tinh bột sắn, gỗ và sản phẩm gỗ.
 
(5) Tăng cường công tác đàm phán, hội nhập để phát triển thị trường và tháo gỡ rào cản để thâm nhập các thị trường mới.
 
(6) Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu.
 
(7) Đẩy mạnh các biện pháp về thanh toán, tín dụng, đảm bảo nguồn vốn phục vụ xuất khẩu.
 
(8) Phát triển dịch vụ phục vụ xuất khẩu hàng hóa.
 
Theo chức năng nhiệm vụ, UBND tỉnh giao thủ trưởng các Sở, ban ngành đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố cụ thể hóa các nhiệm vụ trong kế hoạch này và chỉ đạo triển khai thực hiện; trong quá trình triển khai, trường hợp có khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo về UBNDtỉnh (thông qua Sở Công Thương để tổng hợp tham mưu); định kỳ 6 tháng, hằng năm các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Công Thương) để tổng hợp theo quy định.
 
Trần Quang Tiến

Số lượt người xem: 162 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm