SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
9
6
7
4
7
1
Kinh tế Thứ Sáu, 14/12/2018, 17:10

Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ 2 năm 2018

Ngày 13/12/2018, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nguyễn Hữu Tháp đã chủ trì phiên họp Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh lần thứ 2 năm 2018.

 


Quang cảnh buổi làm việc
 
Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các Sở, ban ngành là thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Văn phòng UBND tỉnh, Chi cục Kiểm lâm và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh và Chánh thanh tra Sở Tài chính – Trưởng Ban kiểm soát Quỹ.
 
Tại phiên họp, Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã cho ý kiến đối với các Tờ trình của Ban điều hành Quỹ: (1) Tờ trình đề nghị điều chỉnh kế hoạch thu, chi tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng và chi phí quản lý của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh năm 2018; (2) Tờ trình đề nghị thông qua Kế hoạch thu, chi dịch vụ môi trường rừng của tỉnh và dự toán chi phí hoạt động quản lý của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh năm 2019; đồng thời thảo luận một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc sử dụng nguồn tiền DVMTR của các đơn vị chủ rừng trong thời gian tới.
 
Kết quả, Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã thống nhất thông qua một số nội dung và giao Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt:
 
Thống nhất điều chỉnh kế hoạch thu, chi tiền chi trả DVMTR và chi phí quản lý của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh năm 2018, cụ thể:Kế hoạch thu 278.313.259.408 đồng; Kế hoạch chi 278.313.259.408 đồng.
 
Thống nhất Kế hoạch thu, chi DVMTR năm 2019 của tỉnh, cụ thể: Kế hoạch thu 252.707.016.016 đồng; Kế hoạch chi: 252.707.016.016 đồng.
 
Thống nhất mức trích 10% tổng thu tiền DVMTR năm 2019 trên địa bàn tỉnh để lại cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phục vụ hoạt động quản lý năm 2019.
 
Cũng tại phiên họp trên, Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã giao Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh rà soát các văn bản quy định của Trung ương về quản lý, sử dụng tiền DVMTR, các khó khăn, hạn chế trong công tác chi trả DVMTR trong thời gian qua, tổng hợp, tham mưu Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh báo cáo UBND tỉnh xem xét.
 
Diện tích rừng có cung ứng DVMTR trên địa bàn tỉnh 361.569 ha rừng (khoảng 63,5% tổng diện tích rừng toàn tỉnh không bao gồm cây cao su, đặc sản). Tổng diện tích rừng đã được khoán quản lý bảo vệ rừng cho hộ gia đình, cá nhân, nhóm hộ, cộng đồng dân cư thôn và tổ chức là 148.211,11 ha, số diện tích còn lại do các đơn vị chủ rừng tự quản lý, bảo vệ theo quy định.

Tin, ảnh: Nguyễn Trần Tiến


Số lượt người xem: 246 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm