SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
9
6
7
4
1
3
Kinh tế Thứ Sáu, 14/12/2018, 17:15

UBND tỉnh ban hành Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh

Ngày 12/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1392/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030”(Chương trình OCOP).

 

Theo đó, mục tiêu của Đề án nhằm khai thác các lợi thế so sánh về điều kiện tự nhiên để phát triển đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm nông lâm, thủy sản, dược liệu, sản phẩm phi nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển các loại hình kinh tế hợp tác, kinh tế tư nhân nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn trong Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ Đề án Chương trình OCOP theo hệ thống từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã; đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đội ngũ công chức quản lý nhà nước trong hệ thống OCOP và lãnh đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia Đề án Chương trình OCOP. Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh theo hướng gia tăng lợi ích cho cộng đồng, tạo ra nhiều công ăn, việc làm, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị, tăng thu ngân sách tỉnh.
 
Giai đoạn năm 2018 - 2030 Quy hoạch phát triển 138 sản phẩm theo 06 nhóm/ngành hàng để tập trung đầu tư phát triển gắn với tổ chức sản xuất (gồm 108 sản phẩm nông lâm, thủy sản, dược liệu; 10 sản phẩm phi nông nghiệp đặc trưng như vải may mặc, lưu niệm, nội thất và trang trí và 14 sản phẩm du lịch). Trong đó, tập trung phát triển 85 sản phẩm chủ lực có lợi thế so sánh của các huyện, xã từ các sản phẩm quy hoạch và lựa chọn 10 sản phẩm cấp huyện để tập trung đầu tư đạt tiêu chí là sản phẩm cấp tỉnh và tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm quốc gia. Đến năm 2025, mỗi huyện, thành phố có ít nhất 1 - 2 sản phẩm/năm được hỗ trợ thực hiện theo Chương trình OCOP, các sản phẩm tạo ra có thương hiệu, chất lượng hàng hóa cao đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
 
UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên trách tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai chương trình OCOP theo Khung thời gian thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Chủ trì, phối hợp với các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và đơn vị liên quan đánh giá định kỳ hàng năm và tổng kết thực hiện Đề án Chương trình OCOP giai đoạn 2018 - 2020, báo cáo tham mưu Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh để đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án Chương trình OCOP cho giai đoạn tiếp theo./.
                                                                                             Văn Hạ

Số lượt người xem: 312 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm