SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
6
7
4
7
1
8
Kinh tế Thứ Năm, 27/12/2018, 20:25

Điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp của các đơn vị dự toán tuyến tỉnh

Ngày 26/12/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản 3582/UBND-KTTH về việc điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp của các đơn vị dự toán tuyến tỉnh.

 

Theo đó, đối với việc điều chỉnh, bổ sung dự toán nguồn vốn ngân sách tỉnh, thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định (điều chỉnh dự toán giữa các lĩnh vực chi, mục tiêu nhiệm vụ chi được giao cụ thể), trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị, Sở Tài chính rà soát tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung mỗi quý 01 lần (thời gian thực hiện vào tháng cuối quý, riêng quý IV thực hiện trước ngày 15/11).

Đối với dự toán, nhiệm vụ chi mang tính cấp thiết, quan trọng như thiên tai, lụt bão, an ninh quốc phòng...cần phải điều chỉnh ngay, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét cho chủ trương thực hiện kịp thời theo quy định.

Đối với nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu nhiệm vụ Trung ương giao: Khi có phát sinh cần thiết phải điều chỉnh dự toán, Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan quản lý chương trình và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh kịp thời (theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan) nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân hết các nguồn vốn được Trung ương giao hằng năm./.

Thái Sang


Số lượt người xem: 375 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm