SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
2
6
5
4
8
1
Kinh tế Thứ Ba, 15/01/2019, 20:55

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế liên quan đến đầu tư xây dựng

Ngày 15/01, UBND tỉnh ban hành văn bản 105/UBND-HTKT yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế liên quan đến đầu tư xây dựng theo Nghị quyết 110/NQ-CP.
 
Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan êu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, kịp thời và có hiệu quả các giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 25/8/2018 và giải quyết, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý, đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn tỉnh.
 
Trong đó, chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông triển khai hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong thực hiện các thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng, đất đai, môi trường. Đồng thời phổ biến sâu rộng tới các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động đầu tư xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng dịch vụ công trực tuyến.
 
Theo chức năng nhiệm vụ của ngành, địa phương tăng cường, nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết trả lời các kiến nghị khó khăn, vướng mắc theo hướng trả lời đúng trọng tâm, đúng nội dung kiến nghị và đưa ra phương án giải quyết hợp lý, kịp thời. Các văn bản trả lời vướng mắc, kiến nghị phải được gửi đến cá nhân, tổ chức kiến nghị.
 
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; phát huy dân chủ, quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở.
 
Xây dựng, công khai các quy trình, quy chế giải quyết công việc nội bộ. Đẩy mạnh các giải pháp đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn, trước hạn. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức chuyên môn thực hiện một số nhóm nhiệm vụ theo quy định.
 
Tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình thực tiễn, kịp thời tháo gỡ và đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp về đầu tư xây dựng. 
 
Chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc triển khai các quy định về đầu tư xây dựng. Công khai hóa cán bộ, ngành và địa phương gây cản trở hoặc chậm trễ trong công việc thực hiện giải ngân theo quy định của pháp luật.
 
UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn vướng mắc, theo chức năng nhiệm vụ của ngành, địa phương chủ động phối hợp các đơn vị liên quan báo cáo, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh xem xét chỉ đạo giải quyết kịp thời.
 
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện các nội dung trên và tổng hợp tham mưu, báo cáo UBND tỉnh, các Bộ ngành Trung ương khi có yêu cầu.
 
Cao Trí 

Số lượt người xem: 277 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm