SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
2
6
5
3
3
4
Kinh tế Thứ Ba, 22/01/2019, 15:50

Hướng dẫn nội dung và dự toán ngân sách sự nghiệp và công nghệ năm 2019

Ngày 22/01, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản 151/UBND-KTTH hướng dẫn nội dung và dự toán ngân sách sự nghiệp và công nghệ năm 2019.

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan bố trí kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo hướng dẫn tại Văn bản số 4014/BKHCN-KHTC ngày 17/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố bảo đảm cân đối và giao dự toán ngân sách chi cho hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2019 không thấp hơn mức kinh phí Ủy ban nhân dân tỉnh giao và gửi kết quả giao dự toán năm 2019 về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 25/01/2019.
 
Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị, địa phương liên quan tổng hợp chi tiết kết quả giao dự toán kinh phí các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh được phê duyệt triển khai, kinh phí hỗ trợ tăng cường năng lực nghiên cứu và sửa chữa xây dựng nhỏ.... tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 30/01/2019.
 
Thái Sang

Số lượt người xem: 162 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm