SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
2
6
5
2
8
3
Kinh tế Thứ Năm, 31/01/2019, 08:00

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khai thác cát, sỏi

Ngày 30/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 245/UBND-NNTN chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong việc tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực khai thác cát, sỏi.

Theo đó, yêu cầu các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của pháp luật hiện hành về khoáng sản, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách pháp luật về khoáng sản; Thông báo số 161/TB-VPCP ngày 24/3/2017 về Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP tại Hội nghị về phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi và Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ngoài ra, tổ chức ký quy chế phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể quần chúng, tổ chức công tác tự quản giám sát trên địa bàn, kịp thời phát hiện ngăn chặn các hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; Tổ chức thực hiện tốt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 21/6/2017. Tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, người đứng đầu chính quyền địa phương nếu để xảy ra điểm nóng, phức tạp về tình trạng khai thác, kinh doanh cát, sỏi trái phép gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị chức năng, địa phương liên quan rà soát đánh giá thực hiện thăm dò, khai thác cát lòng sông, trên cơ sở đó đề xuất điều chỉnh quy hoạch mới.

Trong đó, cần lưu ý giải pháp quy định giới hạn tổng sản lượng khai thác cát trên các con sông để không làm ảnh hưởng đến bờ sông, lòng sông; Không cho khai thác cát tại các đoạn xung yếu để tránh sạt lở bờ sông và công trình ven bờ; Tăng cường công tác kiểm tra, yêu cầu các đơn vị khai thác cát phải nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về thả phao, cắm mốc khu vực khai thác, nghiêm cấm mọi hoạt động khai thác ngoài ranh giới cho phép, khai thác vượt độ sâu, vượt số lượng phương tiện đã đăng ký, khai thác vượt khối lượng, công suất được cấp; Kiên quyết xử lý nghiêm những bến bãi kinh doanh tập kết vật liệu xây dựng sai quy định, không để việc lợi dụng lập bến bãi tập kết để tiêu thụ cát, sỏi trái phép; Khi thẩm định, tham mưu cấp phép các dự án khai thác khoáng sản trong vùng nước đường thủy nội địa cần tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về  giao thông đường thủy nội địa trong quá trình khai thác khoáng sản, không làm ảnh hưởng đến hoạt động giao thông đường thủy nội địa.

Hồ Văn Tín


Số lượt người xem: 24 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm