SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
6
3
6
6
7
1
Tin sở ngành - địa phương Thứ Bảy, 22/12/2018, 10:30

Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2018

Ngày 21/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

 


Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh
 
Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong năm 2018, công tác Tuyên giáo của tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và của cấp ủy, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy các cấp trên các lĩnh vực tuyên truyền, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả đối với công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa, công tác thông tin đối ngoại. Nâng cao chất lượng công tác Báo cáo viên; công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý các hoạt động tuyên truyền, báo chí, xuất bản; công tác giáo dục lý luận chính trị; biên soạn lịch sử đảng bộ...
 
Đặc biệt trong năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức lớp tập huấn công tác tuyên giáo cho lực lượng làm công tác tuyên giáo ở cấp huyện và cơ sở; tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2017-2018, chọn ra thí sinh tham gia Hội thi khu vực miền Trung - Tây Nguyên; tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức làm việc với Đoàn công tác Tạp chí Cộng sản và Đoàn công tác Hội đồng Lý luận Trung ương; phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2018 khu vực miền Trung - Tây Nguyên và Hội nghị về tuyên truyền kết quả công tác quản lý biên giới đất liền năm 2018.
 
Hội nghị được nghe các ngành, đơn vị và ban tuyên giáo các huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thông qua các tham luận chuyên đề về việc tham mưu công tác kiểm tra, giám sát các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo; triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc cung cấp thông tin phục vụ đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt chi bộ định kỳ; triển khai công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ cấp xã; công tác tuyên truyền, vận động công nhân, người lao động nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thông tin xấu, độc; kết quả công tác đấu tranh chống ”diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong năm 2018; việc tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tại Trường Chính trị tỉnh; việc kiểm tra, xác minh, để xử lý, phản hồi thông tin báo chí phản ánh về lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường trong năm 2018.
 
Hội nghị thảo luận đánh giá về những kết quả nổi bật; trao đổi về những cách làm mới, làm hay, sáng tạo và hiệu quả; những hạn chế, yếu kém; những kiến nghị và đề xuất những giải pháp khắc phục để triển khai có hiệu quả đối với công tác tuyên giáo trong năm 2019.
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Đơn ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của toàn ngành Tuyên giáo tỉnh nhà, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, Nhân dân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong năm 2018.
 
Đồng thời, đề nghị Ban Tuyên giáo (tuyên huấn) các cấp, ngành bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của cấp ủy và tình hình thực tế địa phương, tích cực nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức để thực hiện có hiệu quả các mặt công tác; chú trọng khắc phục những hạn chế, tồn tại đã chỉ ra trong năm 2018 nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng trong tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; tham mưu ban hành các chương trình hành động kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.
 
Thường xuyên, kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, tư tưởng tâm trạng trong nhân dân, nhất là những vấn đề quan trọng, những diễn biến mới; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, nhất là việc xây dựng và tổ chức sinh hoạt chuyên đề, việc xây dựng và thực hiện mô hình chưa rõ nét; chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn tiếp tục nâng cao chất lượng và số lượng đối với việc nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách lịch sử đảng bộ; tích cực quản lý, theo dõi, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc sử dụng mạng xã hội; tổ chức, nhân rộng lực lượng để trực tiếp đấu tranh, phản bác với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng.
 
Tin, ảnh: Phi Em

Số lượt người xem: 95 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm