SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
9
6
7
5
5
7
Tin tức sự kiện Chủ Nhật, 30/12/2018, 11:50

Chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nổi bật từ 24-28/12/2018

(kontum.gov.vn): Triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; Tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; Thực hiện công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt; Thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 24 đến 28/12/2018.

 

Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, UBND yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các nội dung: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN và các văn bản pháp luật liên quan với nhiều hình thức phù hợp, thiết thực với người dân, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan thông tin, báo chí về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật PCTN.
 
Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, cụ thể: kiểm soát việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác; triển khai thực hiện chi trả lương qua tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; thực hiện tốt công tác tự kiểm tra nội bộ; đẩy mạnh việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.
 
Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; tập trung thanh tra, kiểm tra ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, dư luận quan tâm nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Thực hiện công khai kết luận thanh tra theo quy định, chú trọng công khai trên Trang TTĐT để các cơ quan, tổ chức và nhân dân biết theo dõi, giám sát việc thực hiện.
 
Triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về công tác bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; xác định công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.
 
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã hội và Nhân dân trong công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Chú trọng quan tâm công tác tư vấn, đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm, xây dựng, nhân rộng các mô hình, cá nhân điển hình, các loại hình Quỹ xã hội để quản lý, giáo dục, hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.
 
Chủ động triển khai các cơ chế, chính sách phù hợp quy định của pháp luật và thực tiễn cơ quan, đơn vị, địa phương để khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù; đồng thời, huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.
 
Thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù lồng ghép trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và công tác phòng, chống tội phạm tại địa phương; trong từng giai đoạn, tiến hành sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác này.
 
Tiếp tục triển khai chủ trương đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện (trừ lĩnh vực nông nghiệp, y tế, giáo dục), cụ thể: (1) Giữ nguyên Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng các huyện, thành phố; đồng thời, bổ sung nhiệm vụ về phát triển quỹ đất, phát triển cụm công nghiệp (nếu có). Riêng đối với Thành phố Kon Tum, đổi tên "Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố" thành "Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố" là đơn vị độc lập trực thuộc UBND thành phố; (2) Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông các huyện, thành phố trên cơ sở hợp nhất Đài Truyền thanh - Truyền hình, Đội Thông tin lưu động, Thư viện, Trung tâm Văn hóa, Nhà văn hóa, Du lịch...; (3) Thành lập Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị trên cơ sở hợp nhất: Ban quản lý chợ, bến xe, môi trường, Đội dịch vụ công cộng, Đội quản lý trật tự đô thị... Đối với các huyện đã thành lập với tên gọi khác thì lập thủ tục trình UBND tỉnh đổi tên; riêng đối với thành phố Kon Tum giữ nguyên Ban Quản lý chợ là đơn vị độc lập, thực hiện sắp xếp, tổ chức lại theo hướng chuyển sang mô hình hợp tác xã và giải thể Đội quản lý trật tự đô thị, chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý trật tự đô thị cho UBND các phường đảm nhiệm.
 
Triển khai Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố phát động các đợt “diệt chuột tập trung”; tùy theo tình hình cụ thể tiến hành từ 3 - 5 đợt diệt chuột/năm, thực hiện đồng bộ các biện pháp diệt chuột, trong đó coi trọng thực hiện biện pháp thủ công như đào, bắt, bẫy chuột và sử dụng thuốc diệt chuột sinh học; hạn chế tối đa việc dùng các loại thuốc hóa học độc hại; tuyệt đối không được dùng thuốc cấm, thuốc ngoài danh mục, dùng điện và các biện pháp gây nguy hiểm cho người, vật nuôi để diệt chuột.
 
Yêu cầu các cơ quan liên quan của tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở địa phương; phát hiện và xử nghiêm các trường hợp kinh doanh, sử dụng thuốc cấm, thuốc ngoài danh mục và các biện pháp diệt chuột nguy hiểm cho người và vật nuôi; tổ chức tập huấn hướng dẫn các biện pháp diệt chuột đến các hộ nông dân. Chủ động phối hợp với các huyện, thành phố thực hiện thường xuyên việc tuyên truyền về tác hại của chuột và hướng dẫn các biện pháp diệt chuột an toàn, hiệu quả...
 
Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức hướng dẫn người chăn nuôi chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn; bổ sung chất dinh dưỡng, khoáng chất để nâng cao sức đề kháng cho đàn vật nuôi; đẩy mạnh việc xây dựng vùng, cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm an toàn dịch bệnh. Rà soát, tổ chức thực hiện tốt công tác tiêm phòng, nhất là đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm tại khu vực có ổ dịch cũ, các địa bàn có nguy cơ cao và địa phương bị ảnh hưởng lớn về thời tiết rét đậm, rét hại, lũ lụt,...
 
Đồng loạt tổ chức thực hiện Tháng hành động vệ sinh, tiêu độc khử trùng bằng vôi bột, hóa chất; chấn chỉnh công tác thú y tại tuyến huyện, tuyến xã. Tăng cường công tác chủ động giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm; xử lý nghiêm các trường hợp giấu, không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng, gây bức xúc cho người dân và cộng đồng.
 
Tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán bất hợp pháp động vật, sản phẩm động vật vào tỉnh. Thành lập các Đoàn công tác tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật tại cơ sở.
 
Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng và nguy cơ, tác hại của dịch bệnh để người dân biết, chủ động trong việc phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm....

Triển khai khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai công tác phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi từ nay đến sau Tết Kỷ Hợi năm 2019, cụ thể:(1) Tập trung chỉ đạo quyết liệt và áp dụng mọi biện pháp phòng, chống đói rét cho vật nuôi, nhất là đàn trâu, bò nhằm giảm tối đa thiệt hại đối với sản xuất chăn nuôi. Cập nhật diễn biến thời tiết, khí hậu ở địa phương, thông tin kịp thời và thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng để người chăn nuôi biết, chủ động trong việc phòng, chống đói, rét cho vật nuôi.
 
(2) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, kiểm tra hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng đầy đủ các biện pháp kỹ thuật, tổ chức che chắn chuồng trại chăn nuôi; chủ động nguồn thức ăn, đảm bảo cung cấp thức ăn tại chuồng không để trâu, bò bị đói, khát; nhốt trâu bò tại chuồng, không chăn thả trâu, bò khi nhiệt đội xuống thấp dưới 12oC và cho gia xúc nghỉ làm việc; giữ khô nền chuồng, che chắn tránh gió lùa, làm áo khoác giữ kín, giữ ấm, tạo nguồn nhiệt (đốt trấu, củi) sưởi ấm cho trâu, bò; vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, xử lý xác gia súc chết và chất thải vật nuôi theo quy định; kiểm tra, giám sát chặt chẽ đàn vật nuôi để phòng dịch bệnh xảy ra; khi phát hiện gia xúc bị bệnh phải có biện pháp can thiệt kịp thời; chuẩn bị tốt đợt tiêm phòng gia súc trong vụ Đông Xuân.
 
(3) Giao chính quyền cơ sở và người đứng đầu thôn, làng phối hợp với các đoàn thể bám sát địa bàn, hướng dẫn và áp dụng các biện pháp phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi; tuyên truyền, vận động mỗi hộ chăn nuôi có một cây rơm, rạ hoặc cỏ khô làm thức ăn cho gia súc để phòng, chống đói, rét cho vật nuôi.../.
 
Thái Ninh

Số lượt người xem: 299 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm