SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
2
6
5
5
5
4
Văn hóa xã hội Thứ Hai, 14/01/2019, 10:50

Kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018

Năm 2018, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành triển khai đạt một số kết quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trên địa bàn.

 

Công tác tuyên truyền, vận động được quan tâm, chú trọng, chuyển đổi theo hướng tích cực nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào trong xây dựng đời sống văn hóa. Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh, huyện đã phát huy tốt vai trò trong công tác tuyên truyền về công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, những gương điển hình người tốt, việc tốt.

Các cơ quan, địa phương đã mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh năm 2018 cho các cán bộ, công chức làm công tác quản lý văn hóa và thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của các huyện, thành phố; tổ chức tuyên truyền thực hiện phong trào lồng ghép với các nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tuyên truyền phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, trật tự an toàn giao thông, phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; tuyền truyền thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy rừng; tuyên truyền thực hiện về dân số - kế hoạch hóa gia đình...
 
Bên cạnh đó, Phong trào xây dựng “Người tốt, việc tốt” luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự hưởng ứng thực hiện của các ngành, các cơ quan, đơn vị, các thành phần kinh tế và toàn thể Nhân dân. Phong trào đã thực sự phát huy mọi nguồn lực và sức mạnh tổng hợp, tạo sự đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sôi nổi trong các ngành, các cấp, các đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, gia đình, và mang lại hiệu quả thiết thực; qua đó, đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trên tất cả các ngành, các lĩnh vực và đã được các cấp Đảng, Nhà nước ghi nhận và khen thưởng, đến nay đã có 26 tập thể và 26 cá nhân được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
 
Trong năm 2018, toàn tỉnh có 618/874 khu dân cư đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa, đạt tỷ lệ 71%tăng 1% so với năm 2017. Trong năm, việc triển khai thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được cấp ủy,chính quyền và công đoàn các cấp quan tâm triển khai đồng bộ, gắn với các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; đến nay, toàn tỉnh có 542/959 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ 57% tăng 9% so với năm 2017.
 
Đến nay, các xã, phường, thị trấn đều đăng ký xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; các huyện, thành phố đã phát động đăng ký xây dựng xã, phường, thị trấn đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”. Toàn tỉnh có 06 nhà văn hóa cấp huyện; 44 nhà văn hóa, đạt tỉ lệ 43% tăng 1% so với năm 2017. Có 440/617 làng đồng bào DTTS tại chỗ có nhà rông truyền thống, đạt tỷ lệ 71%.
 
Việc tổ chức cưới của nhân dân trên địa bàn tỉnh ngày càng gọn nhẹ, trang trọng, lịch sự, tiết kiệm, phù hợp với phong tục tập quán của từng địa phương, truyền thống của dân tộc. Việc tổ chức cưới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có những tiến bộ, quan tâm đến yếu tố vệ sinh trong ăn uống... Việc tổ chức tang lễ đối với cán bộ công chức, nhân dân trong tỉnh cơ bản được thực hiện theo quy định.
 
Các hoạt động văn hóa, lễ hội nhằm các ngày kỷ niệm các sự kiện lịch sử của đất nước, của tỉnh đều được cấp ủy, chính quyền, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch các cấp và các ngành tổ chức đảm bảo định hướng, phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Lễ hội truyền thống của các dân tộc tại chỗ tiếp tục được chú trọng, công tác triển khai thực hiện các dự án điều tra di sản văn hóa phi vật thể theo tộc người; sưu tầm, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể của các dân tộc; sưu tầm và khôi phục lại các lễ hội truyền thống của dân tộc thiểu số ở địa phương. Một số loại hình trò chơi dân gian, văn học dân gian, âm nhạc (nhạc cụ gõ, nhạc cụ hơi, nghệ thuật cồng chiêng), toàn tỉnh có khoảng trên 1.800 bộ cồng chiêng, 279/588 làng đồng bào dân tộc thiểu số đã có cồng chiêng (47,4%); nghề dệt truyền thống, thủ công đan lát, đẽo thuyền độc mộc... đã và đang được bảo tồn, phát huy giá trị..../.
 
Thiên Phương

Số lượt người xem: 1256 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm