SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
6
5
4
8
2
6
Tuyên truyền pháp luật và chế độ chính sách Thứ Tư, 20/06/2018, 00:46
Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu 2018-2020  (10/06)
Ngày 05/6/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 691/QĐ-TTg Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu 2018-2020.
Một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều  (06/06)
Ngày 31/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 71/NQ-CP về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều.
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại  (31/05)
Ngày 25/5/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại.
Tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ  (30/05)
Bộ Nội vụ vừa ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ tại Quyết định số 852/QĐ-BNV ngày 22/5/2018.
Tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã  (27/05)
Để Luật Hợp tác xã 2012 tiếp tục được triển khai một cách hiệu quả và thực sự phát huy hiệu lực trong thực tiễn, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.
Chính phủ bổ sung một số chế độ chính sách đối với người đi cai nghiện ma túy tự nguyện  (26/05)
Ngày 17/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấp phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.
Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 4-2018  (24/05)
Trong tháng 4 năm 2018, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 15 văn bản quy phạm pháp luật (gồm 12 Nghị định của Chính phủ và 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ), cụ thể:
Quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng  (24/05)
Ngày 16/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 77/2018/NĐ-CP Quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.
Mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ ngày 01/7/2018  (21/05)
Ngày 15/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Bổ sung một số chế độ chính sách đối với người đi cai nghiện ma túy tự nguyện  (20/05)
Ngày 17/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 và Nghị định 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Giới thiệu tỉnh Kon Tum

 

Tìm kiếm