SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
2
2
6
7
1
2
Tuyên truyền pháp luật và chế độ chính sách Thứ Bảy, 16/02/2019, 12:58
Văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 12-2018  (15/01)
Trong tháng 12 năm 2018, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 10 văn bản quy phạm pháp luật (07 Nghị định của Chính phủ và 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ), cụ thể:
Văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 11-2018  (25/12)
Trong tháng 11 năm 2018, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 18 văn bản quy phạm pháp luật (14 Nghị định của Chính phủ và 05 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ), cụ thể:
Văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 10-2018  (09/12)
Trong tháng 10 năm 2018, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 17 văn bản quy phạm pháp luật (16 Nghị định của Chính phủ và 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ), cụ thể:
Tăng cường biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù  (06/12)
Ngày 05/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.
Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính  (26/11)
Ngày 22/11/218, Chính phủ ban hành Nghị định số 158/2018/NĐ-CP Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính.
Chính phủ sửa đổi quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc  (15/11)
Ngày 07/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 149/2018/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 và chấm dứt hiệu lực của Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ.
Một số quy định mới của Chính phủ trong hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động  (05/11)
Ngày 24/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2018.
Quy định mới về mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước  (26/10)
Ngày 17/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 146/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT). Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2018.
Văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 9-2018  (26/10)
Trong tháng 9 năm 2018, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 22 văn bản quy phạm pháp luật (18 Nghị định của Chính phủ và 04 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ), cụ thể:
Quy định chế độ BHXH bắt buộc đối với NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam  (25/10)
Ngày 15/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động (NLĐ) là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2018

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Giới thiệu tỉnh Kon Tum

 

Tìm kiếm