SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
2
9
1
1
7
2
Tuyên truyền pháp luật và chế độ chính sách Thứ Tư, 17/10/2018, 22:07
Phê duyệt danh mục công trình, danh sách xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 nhận viện trợ từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Ai-len  (07/10)
Ngày 05/10, Thủ tướng Chính phủ đã có Văn bản số 9646/VPCP-QHQT về việc phê duyệt danh mục công trình, danh sách xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 nhận viện trợ từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Ai-len.
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu không viết, vẽ vào sách giáo khoa để sử dụng lại nhiều lần, tránh lãng phí  (27/09)
Ngày 24/9, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban Chỉ thị số 3798/CT-BGDĐT về việc sử dụng sách giáo khoa, sách tham khảo để tránh lãng phí, không hiệu quả.
Văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 8-2018  (22/09)
Trong tháng 8 năm 2018, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 16 văn bản quy phạm pháp luật (09 Nghị định của Chính phủ và 07 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ), cụ thể:
Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội  (31/08)
Ngày 29/8/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 110/2018/NĐ-CP Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.
Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 7-2018  (18/08)
Trong tháng 7 năm 2018, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 09 văn bản quy phạm pháp luật (05 Nghị định của Chính phủ và 04 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ), cụ thể:
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn  (14/08)
Ngày 10/8/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1010/QĐ-TTg về về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn.
Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông  (10/08)
Ngày 08/8/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 985/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 6-2018  (03/08)
Trong tháng 6 năm 2018, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 14 văn bản quy phạm pháp luật (12 Nghị định của Chính phủ và 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ), cụ thể:
Thủ tướng Chính phủ chỉ thị đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng logistic  (23/07)
Ngày 18/7/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm giảm chỉ phí logistic, kết nối hiệu quả hệ thống giao thông.
Thủ tướng Chính phủ chỉ thị về phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất  (14/07)
Ngày 13/7/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 19/CT-TTg về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Giới thiệu tỉnh Kon Tum

 

Tìm kiếm