Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

15 cá nhân trình Hội đồng cấp Bộ xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú"
Ngày đăng: 08/10/2020  15:54
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 05/10/2020, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú tỉnh Kon Tum đã tiến hành cuộc họp, bỏ phiếu kín thống nhất xét chọn 15 cá nhân có đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” lần thứ III - năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, trình Hội đồng cấp Bộ xét duyệt.

Theo đó, danh sách Nghệ nhân trình Hội đồng cấp Bộ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ III - năm 2021, cụ thể như sau:

 

Stt

Họ và tên

Đơn vị (huyện, xã, phường)

Loại hình

1

A Lêr

Làng Kon Hơ Ngo Kơ Tu, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum

- Nghệ thuật trình diễn dân gian (Cồng chiêng, múa xoang)

2

A Khul

Làng Kon Hơ Ngo Kơ Tu, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum

Nghệ thuật trình diễn dân gian (Diễn tấu cồng chiêng)

3

A Plung

Thôn Kon Kơ La – Đăk Pxi – Đăk Hà – Kon Tum

Nghệ thuật trình diễn dân gian (Diễn tấu, truyền dạy cồng chiêng và nhạc cụ dân tộc Xơ Đăng (đàn Ting Ning, Tơ Rưng)

4

Y Der

Thôn Kon Sơ Tiu, xã Ngok Réo, Đắk Hà, Kon Tum

Nghệ thuật trình diễn dân gian (Múa xoang và truyền dạy múa xoang)

5

A Ôi

Kon Vơng Kia, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, Kon Tum.

Nghệ thuật trình diễn dân gian (Diễn tấu Cồng Chiêng và thổi Tà Vẩu).

6

AHuynh

Làng Kon Sơ Lak 2, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

Nghệ thuật trình diễn dân gian (đánh đàn  ting ning)

7

Y Gáih

Làng Kon Túc, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

Tập quán xã hội, tín ngưỡng dân gian (nghi lễ và các phong tục tập quán)

8

Y Brai

Thôn 1 (Kon Túc), xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

Ngữ văn dân gian (dân ca)

9

Y Nía

Làng Kon Bỉ, xã Đăk Tờ Lùng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

Ngữ văn dân gian (dân ca)

10

A Bich

Thôn Kon Xơ Mluh, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

Nghệ thuật trình diễn dân gian (đánh cồng chiêng)

11

Y Ber

Thôn Kon Xơ Mluh, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

Tri thức dân gian  (Làm gốm truyền thống)

12

A Rĭe

Thôn 5 (Kon Cheo Leo), thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

- Nghệ thuật trình diễn dân gian (đánh cồng chiêng)

- Trí thức dân gian (Chỉnh âm cồng chiêng)

13

Y Trieng

Thôn 5 (Kon Cheo Leo), thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

Ngữ văn dân gian (dân ca)

14

A Phương

Thôn 12 (Kon Sơ Lak 2), xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

Tri thức dân gian (Chế tác nhạc cụ đàn Tơ Rưng)

15

A Chêu

Thôn Đăk Chờ, xã Ngok Tụ, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

Tri thức dân gian (Làm nhà rông truyền thống của dân tộc Xơ Đăng)

 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2022)

  579.914 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2022)

  30.848,84 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2022)

  37 /63
Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ IX năm 2024
Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?