Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Công bố thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố an toàn thông tin mạng
Ngày đăng: 25/11/2022  07:20
Mặc định Cỡ chữ

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum công bố thông tin đầu mối lãnh đạo và chuyên viên của Sở Thông tin và Truyền thông (đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin) tiếp nhận sự cố an toàn thông tin mạng như sau:

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Email

1

Nguyễn Trọng Tâm

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

0967.898.833    

nguyentrongtam@kontum.gov.vn

2

Hà Thanh Tuấn

Trưởng phòng BCVT&CNTT, Sở Thông tin và Truyền thông

0905.257.799

hathanhtuan@kontum.gov.vn

3

Lê Minh Hoàng

Chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông

0982.133.377

hoanglm@kontum.gov.vn

 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2022)

  579.914 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2022)

  30.848,84 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2022)

  37 /63
Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ IX năm 2024
Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?