Thứ 5, Ngày 22/08/2019 -

Số/Kí hiệu
718/QĐ-UBND
Ngày ban hành
15/07/2019
Người ký
Lê Ngọc Tuấn
Trích yếu
V/v phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Ia H’Drai năm 2019, 2020
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Quyết định UBND tỉnh
Lĩnh vực
Văn bản khác
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư tại Kết luận số 45-KL/TW ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Ban chấp hành Trung ương (19/08/2019)
Về việc phê duyệt sửa đổi quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum (19/08/2019)
Quyết định chủ trương đầu tư Dự án trồng cây dược liệu dưới tán rừng tại xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông của Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao An Bình Kon Tum (19/08/2019)
Về việc công bố bãi bỏ một số thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội để thực hiện tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum (19/08/2019)
V/v đảm bảo trật tự an toàn giao thông Lễ Quốc khánh 2/9 và Khai giảng năm học mới 2019-2020 trên địa bàn tỉnh (19/08/2019)
Giải thể Tổ Hỗ trợ Thủ tục đầu tư tỉnh Kon Tum (16/08/2019)
Về việc tiếp tục đẩy mạnh công khai ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015 (16/08/2019)
Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019 (16/08/2019)
Về việc triển khai Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 25/7/2019 của Chính phủ (16/08/2019)
Quyết định chủ trương đầu tư Dự án trồng cây ăn quả công nghệ cao theo mô hình nông lâm kết hợp tại tiểu khu 320, 321 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum của Công ty TNHH Sản xuất Chế biến Nông lâm sản Nghĩa Phát (15/08/2019)