Chủ nhật, Ngày 11/04/2021 -

Số/Kí hiệu
1118/KH-UBND
Ngày ban hành
06/04/2021
Người ký
Lê Ngọc Tuấn
Trích yếu
Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Kế hoạch
Lĩnh vực
Kinh tế - Tổng hợp
Đính kèm
Văn bản khác
Tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021 - 2022 do COVAX Facility hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum (09/04/2021)
V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Công văn số 878- CV/VPTU ngày 05/4/2021 (09/04/2021)
Về một số biện pháp đẩy mạnh công tác lập hồ sơ công việc tại các cấp trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành (09/04/2021)
CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ (08/04/2021)
CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ (08/04/2021)
Triển khai thực hiện Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị Quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum (08/04/2021)
Về việc dư chấn động đất trên địa bàn huyện Kon Plông (08/04/2021)
V/v triển khai Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam” (08/04/2021)
Kết quả Phiên họp chuyên đề Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 3 năm 2021 (07/04/2021)
Về việc phê duyệt bổ sung danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2021 (07/04/2021)