Thứ 3, Ngày 07/12/2021 -

Số/Kí hiệu
4191/UBND-KTTH
Ngày ban hành
23/11/2021
Người ký
Lê Ngọc Tuấn
Trích yếu
V/v triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 358-TB/TU ngày 21/11/2021
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Công văn
Lĩnh vực
Kinh tế - Tổng hợp
Đính kèm
Văn bản khác
V/v hủy bỏ diện tích đất thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện mà sau 3 năm chưa thực hiện trên địa bàn các huyện, thành phố (06/12/2021)
QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Cấp lần đầu: ngày 03 tháng 12 năm 2021) (03/12/2021)
Ban hành Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (03/12/2021)
Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022 (03/12/2021)
Bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của tỉnh Kon Tum quy định tại Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh (03/12/2021)
Thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027” trên địa bàn tỉnh Kon Tum (03/12/2021)
V/v tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe dịp cuối năm 2021 và đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh (03/12/2021)
Về việc thực hiện chính sách chi trả tiền DVMTR trên địa bàn tỉnh (03/12/2021)
Về việc triển khai thực hiện Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (03/12/2021)
Phê duyệt Đề án Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường bệnh (02/12/2021)