Chủ nhật, Ngày 04/12/2022 -

Số/Kí hiệu
3320/KH-UBND
Ngày ban hành
05/10/2022
Người ký
Y Ngọc
Trích yếu
Triển khai thực hiện Dự án 8 “thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Kế hoạch
Lĩnh vực
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác
Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư (Cấp lần đầu: ngày 02 tháng năm 2022) (02/12/2022)
Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư (cấp lần đầu: ngày 01 tháng 03 năm 2019) (điều chỉnh lần thứ 1: ngày 26 tháng 01 năm 2022) (điều chỉnh lần thứ 2: ngày 02 tháng 12 năm 2022) (02/12/2022)
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh sách ý tưởng/sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (02/12/2022)
Ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum (02/12/2022)
Về việc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 630-TB/TU ngày 18 tháng 11 năm 2022 (02/12/2022)
Về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến về đổi Giấy phép lái xe (02/12/2022)
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum (01/12/2022)
Tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và từ 12 đến 17 tuổi (01/12/2022)
Về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá (01/12/2022)
Thực hiện Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị “về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới” (01/12/2022)