Thứ 3, Ngày 07/07/2020 -

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri
Ngày đăng: 24/06/2010  09:17
Mặc định Cỡ chữ

Từ ngày 07/6/2010, Đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum tiến hành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX.

Từ ngày 07 đến 14/6/2010, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Đăk Glei tiếp xúc cử tri tại các xã Đăk Long, Đăk Môn, Đăk Kroong, Đăk Nhoong, Đăk Pét và Thị trấn Đăk Glei..
 
Từ ngày 08 đến 09/6/2010, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Đăk Tô tiếp xúc cử tri tại các xã: Đăk Rơ Nga, Đăk Trăm, Ngọc Tụ, Tân Cảnh, Diên Bình và thị trấn Đăk Tô. 
 
Từ ngày 09 đến 10/6/2010, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Tu Mơ Rông tiếp xúc cử tri các xã: Đăk Tờ Kan, Đăk Hà.
 
Từ ngày 14 đến 15/6/2010, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Ngọc Hồi tiếp xúc cử tri tại các xã Đăk Ang, Bơ Y, Sa Loong, Đăk Dục.
 
Từ ngày 14 đến 16/6/2010, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Sa Thầy tiếp xúc cử tri tại các xã Ya Xie6r, Ya Ly và thị trấn Sa Thầy.
 
Từ ngày 14 đến 17/6/2010, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại thành phố Kon Tum tiếp xúc cử tri tại 21 xã, phường trên địa bàn thành phố.
 
Tại cuộc tiếp xúc cử tri lần nay, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ thông báo cho cử tri biết về nội dung, thời gian và địa điễm tiến hành kỳ họp lần thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX; tóm tắt nội dung các báo cáo, tờ trình, đề án do Thường trực HĐND, UBND tỉnh trình tại kỳ họp để cử tri tham gia ý kiến; trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 13; tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp lần thứ 14.
 
Tin, ảnh : Nguyễn Phan