Thứ 7, Ngày 30/05/2020 -

Quy định giá thóc làm căn cứ thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ đông xuân năm 2010
Ngày đăng: 24/06/2010  09:22
Mặc định Cỡ chữ

 

Ngày 07/6/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ra Quyết định số 553/QĐ-UBND ban hành giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ đông xuân năm 2010.


 

Theo đó, giá thóc khu vực I: 3.600 đồng/kg; giá thóc khu vực II: 3.100 đồng/kg.  Các xã, phường, thị trấn thuộc khu vực I, II được quy định như sau:
 
             

STT
Địa bàn
Khu vực I
Khu vực II
 
 
 
 
01
 
 
 
 
Thành phố Kon Tum
1. Mười phường nội thành
2. Xã Đăk Blà
3. Xã Hòa Bình
4. Xã Đăk Cấm
5. Xã Vinh Quang
6. xã Kroong
7. Xã Đoàn Kết
8. Công ty cao su Kon Tum
9. Trung tâm giống Nông Lâm nghiệp
 
 
 
 
 
Các xã còn lại
 
 
 
02
 
 
 
Huyện Đăk Tô
1. Thị trấn Đăk Tô
2. Xã Diên Bình
3. Xã Kon Đào
4. Xã Tân Cảnh
5. Công ty Đầu tư phát triển Nông Lâm Công nghiệp và Dịch vụ Đăk Tô
 
 
 
 
Các xã còn lại
 
 
 
 
 
03
 
 
Huyện Đăk Hà
1. Thị trấn Đăk Hà
2. Xã Đăk La
3.Xã Đăk Ma
4. Xã Hà Mòn
5. Các Công ty và nông trường cà phê
 
 
Các xã còn lại
04
Huyện Sa Thầy
1. Thị trấn Sa Thầy
2. Xã Sa Bình
3. Xã Sa Nghĩa
Các xã còn lại
05
Huyện Đăk Glei
1. Thị trấn Đăk Glei
Các xã còn lại
06
Huyện Ngọc Hồi
1. Thị trấn Plei Kần
2. Công ty 732
Các xã còn lại
07
Huyện Kon Rẫy
1. Thị trấn Đăk Rờ Ve
2. Xã Tân Lập
Các xã còn lại
08
Huyện Kon Plông
1. Xã Măng Cành
2. Xã Đăk Long
Các xã còn lại
 
09
Huyện Tu Mơ Rông
1. xã Tu Mơ Rông
Các xã còn lại
 

 
Nguyễn Pha