Thứ 3, Ngày 07/07/2020 -

Xử lý đối với nội dung khiếu nại, kiến nghị của công dân
Ngày đăng: 24/06/2010  08:42
Mặc định Cỡ chữ

 Ngày 01/6/2010, UBND tỉnh Kon Tum có văn bản số 1048/UBND-NC về việc xử lý đối với nội dung đơn của 05 hộ dân do ông Trần Nhiều (trú tại 97-Trần Phú-thành phố Kon Tum) làm đại diện khiếu nại đòi trả lại đất cũ tại khu kho đạn cũ (nay là đường U Re, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum).

Theo đó, UBND tỉnh không chấp nhận nội dung đơn của 05 hộ dân: Trần Nhiều, Trần Ngọc Cảnh, Nguyễn Ngọc Tân, Tôn Long Hà, Ngô Thị Tưởng; giữ nguyên nội dung các quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum. Việc tính toán các khoản chi phí như: công khai hoang, phục hóa, tháo dỡ bom mìn, hàng rào kẻm gai có trên đất và các tài sản đã đầu tư trên diện tích đất tại khu kho đạn cũ (nếu có) của 05 hộ dân và lập phương án khấu trừ đối với tiền sử dụng đất phải nộp khi xem xét giao cho mỗi hộ gia đình một lô đất ở tại đường Nguyễn Viết Xuân, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum sẽ được UBND tỉnh xem xét, giải quyết sau khi thường trực HĐND tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương có liên quan có văn bản phúc đáp nội dung báo cáo, đề xuất của UBND tỉnh.
 
Nguyễn Phan